PKN
Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn
 
Kerk inAktie. Kerk inAktie.

Kerk inAktie.
Na 3 jaar lang het prachtige werk van het Vrouwencentrum P3W in West Papoea gesteund te hebben, loopt deze steun per oktober af. Een project waar wij als gemeente ons de afgelopen jaren met veel plezier voor hebben ingezet. Dank zij uw steun hebben wij de aanschaf van materialen voor hun kindernevendienst en het werk in de vormingscentra mogelijk gemaakt zoals de trainingen voor vrouwen en meisjes in het leren lezen, geloofscursussen, cursussen voor een zelfstandig inkomen, cursussen over gezondheid en opvoeding en vrouwen en geweld.
Met dankbaarheid kijken wij terug op gezellige en succesvolle activiteiten, zoals: de Sinterkerstmarkt, de bloembollenactie, het prachtige lied dat de Papoea vrouwen van het vrouwencentrum in de kerk voordroegen.
De werkgroep dankt namens P3W de gemeente van harte danken hiervoor en speciaal dank voor de kinderen van de kindernevendienst. We zoeken nog naar een geschikt moment om het project af te sluiten in de kerk.
Samenwerking met de Grote Kerk.
Ook na P3W blijven wij als de werkgroep Kerk In Actie en als gemeente ons inzetten voor de medemens wereldwijd. Met een nieuw doel en ook in een nieuwe vorm. De werkgroep heeft de afgelopen maanden een samenwerking met de stichting Grote Kerk Werkt van de Grote Kerk verkend. Dit is door beide omarmd. Met een grotere groep en met een grotere achterban denken wij elkaar te versterken in onze solidariteit met mensen in andere delen van de wereld die lijden onder armoede en een gebrek aan elementaire voorzieningen.
Nieuw Doel.
Gezamenlijk is een nieuw doel gekozen in het armste land van Europa, Moldavië. Wij gaan in gesprek met Vitalie Pupazan de nationaal directeur YFC Moldavi. Zij ondersteunen 43 kerken met dagcentra voor kinderen die het moeilijk hebben in hun gemeenschap. Deze kinderen zien zich geconfronteerd met extreme armoede, verwaarlozing en misbruik. Problemen veroorzaakt door o.a. werkloosheid en alcoholverslaving.
De dagcentra dienen als plek waar deze kinderen liefde en verzorging mogen ontvangen, integratie van hen in hun gezinnen, gemeenschap en kerk en stimuleren van hun algemene ontwikkeling.
Youth for Christ is ons aangedragen door de landelijke Kerk in Actie.
Meer informatie is te vinden op de volgende website: http://yfcmoldova.com/en/cr.html
Op zaterdag 19 november organiseert de werkgroep Kerk in Actie weer een gezellige en sfeervolle Sinterkerstmarkt. U kunt er terecht voor originele en betaalbare cadeautjes voor de decemberfeesten. Bijvoorbeeld: voor de laatste keer de handgemaakte spullen uit Papoea, Fair Trade chocoladeletters, knutselhoek, prachtige kerstkaarsen, bloembollen, zelfgemaakte wolproducten zoals sjaals, kerstsokken en -mutsen Naast de heerlijke versnaperingen kerststol en glühwein, hebben we dit jaar een wijnproeverij (met dank aan de Grote Kerk). Wij hopen van harte jullie allemaal te zien!
Een grote groep vrijwilligers (dank daarvoor) maken het mogelijk dit te organiseren. Wilt u ook een steentje bijdragen, schroom niet contact op te nemen met de werkgroep? We zoeken nog mensen die voor live muziek willen zorgen en voor enkele kramen zoeken we nog bemensing. Hebt u een goed idee voor de markt dan vernemen wij dat graag.
De opbrengst zal dit jaar zijn voor het ondersteunen van de dagcentra voor verwaarloosde jongeren in Moldavië(zie hierboven). Op de markt zullen wij hierover ook informatie verstrekken. De Sinterkerstmarkt duurt van 11.00 tot 15.00 uur.
De werkgroep Kerk in Actie
 

 
ZWO ZWO

ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)

Wat is ZWO?

De ZWO ondesteunt de 4 buitenlandse programma's van kerkinactie:
- zending
- werelddiaconaat
- noodhulp
- kinderen in de knel

Zending
In ontwikkelingslanden hebben veel mensen een moeizaam bestaan. Zij weten zich getroost door de boodschap van het Evangelie. Kerkinactie bevordert dat wereldwijd zoveel mogelijk mensen daarmee in aanraking komen, bijvoorbeeld door de opleiding van (leken)predikanten.

Werelddiaconaat
Kerkinactie wil solidair zijn met mensen die lijden onder onrecht, armoede en geweld. Daarom steunen we onder andere gezondheidswerk, armoedebestrijding, landbouwprojecten en mensenrechtenorganisaties.

Noodhulp
Bij een aardbeving, overstroming of plotseling losbarstend geweld is snelle hulp belangrijk. Kerkinactie werkt in de noodhulp samen met ICCO . We zijn lid van Action by Churches Together . In dit samenwerkingsverband kiezen we voor hulpverlening via lokale partnerorganisaties, die toegang hebben tot de slachtoffers en het rampgebied. Kerkinactie is lid van de Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO).

Kinderen in de Knel
Overal ter wereld leven kinderen in moeilijke omstandigheden. Noodgedwongen werken ze bijvoorbeeld in fabrieken of bordelen, veel kinderen zwerven rond op straat, stelen om in leven te kunnen blijven en belanden in de gevangenis. Kerkinactie steunt kleinschalige projecten om deze kinderen te helpen.


 

Wie zijn wij?

Contactpersoon Telefoon
Jennet Douma  
Dirkjan Douma  
Jeannet Achterstraat  

 

 
 
 
Nieuws

 
Liturgie en Zondagsbrief
De liturgie en de zondagsbrief voor 9 december 2018 kunt u hier ophalen. De oudere exemplaren van liturgieën kunt u vinden onder Documenten. Als u daar niet vindt wat u zoekt, e-mailt u dan naar onderstaand adres. Dan vinden we een oplossing.

Kopij voor de zondagsbrief inleveren uiterlijk  donderdag 19.00 op e-mail:
 
Kerkdiensten nu ook via internet te beluisteren
De diensten in de Goede Herderkerk zijn te beluisteren via Kerkomroep.nl.

Op de ipad of iphone kunt u gebruik maken van de gratis Kerkomroep app.

Ook voor Android gebruikers is er een gratis Kerkomroep app beschikbaar.

 
Verdieping in West
Het programma Verdieping in West 2018 - 2019 is beschikbaar. U kunt het vinden bij  "Activiteiten" bij Leren". of het programma direct bekijken bij "Documenten".
Let op!. per 1 november is het programma aangepast, de lezing van Pier Slump over "Wat is waarheid?" is niet op woensdag 28 november maar op dinsdag 27 november 2018.
 
 
Gegevens predikant
 ds. C.P.A.E. (Annelies) Jans,
 Saffierstraat 34
 7314 HK  Apeldoorn
 tel. nr. 06 39 18 36 39
 E-mail:
 Vrije dag: maandag en zaterdag  
 
ANBI Gegevens
Hier vind u alle ANBI gegevens met betrekking tot de Goede Herderkerk.
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.