PKN
Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn
 
Vakantiegeld Samen Delen Vakantiegeld Samen Delen


 
Gedeelde vreugde is dubbele vreugde. Dat is in het kort de gedachte achter de actie Vakantiegeld Samen Delen. In mei ontvangen veel mensen hun vakantiegeld. Voor de één is dat meer, voor de ander is dat minder of helemaal niets. De actie is een oproep van de Apeldoornse kerken aan u om eens bewust stil te staan bij deze verschillen en om iets van uw vakantiegeld met plaatsgenoten te delen.
Door uw gift stelt u mensen die van een minimum inkomen moeten rondkomen, in staat om net even een keer iets extra’s te doen. Bijvoorbeeld een dagje uit met de (klein)kinderen, het aanschaffen van kleding of andere spullen voor het nieuwe schooljaar, het vervangen van een wasmachine, of nieuw behang voor het opknappen van een kamer.
 
Dit jaar wordt de actie voor de zevende keer gehouden. De actie begon met één kerk in De Maten. Dit jaar wordt de actie voor het eerst in alle wijken van de stad gehouden en uitgevoerd door meer dan twintig kerken. Nieuw dit jaar is, dat het geld via één rekeningnummer verzameld wordt. De verdeling van het geld vindt echter nog steeds plaats in de wijken door werkgroepen waarin de verschillende kerken uit de betreffende wijken samenwerken.
Op dit moment zijn de diverse werkgroepen aan het werk om de actie voor te bereiden. Ook onze kerk zal meedoen aan de actie. Tot en met juni zult u op verschillende momenten aan de actie worden herinnerd. U hoort dan ook hoe u een aanvraag kunt doen of hoe u uw financiële bijdrage kunt leveren.

Uw gift storten De giften worden centraal ingezameld. U kunt uw gift storten op  rekeningnummer NL 13 FVLB  0635 8041 31  t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen.
http://www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl/

Folder 2017 

 
Kerk inAktie. Kerk inAktie.


Na 3 jaar lang het prachtige werk van het Vrouwencentrum P3W in West Papoea gesteund te hebben, loopt deze steun per oktober af. Een project waar wij als gemeente ons de afgelopen jaren met veel plezier voor hebben ingezet. Dank zij uw steun hebben wij de aanschaf van materialen voor hun kindernevendienst en het werk in de vormingscentra mogelijk gemaakt zoals de trainingen voor vrouwen en meisjes in het leren lezen, geloofscursussen, cursussen voor een zelfstandig inkomen, cursussen over gezondheid en opvoeding en vrouwen en geweld.
Met dankbaarheid kijken wij terug op gezellige en succesvolle activiteiten, zoals: de Sinterkerstmarkt, de bloembollenactie, het prachtige lied dat de Papoea vrouwen van het vrouwencentrum in de kerk voordroegen.
De werkgroep dankt namens P3W de gemeente van harte danken hiervoor en speciaal dank voor de kinderen van de kindernevendienst. We zoeken nog naar een geschikt moment om het project af te sluiten in de kerk.
Samenwerking met de Grote Kerk.
Ook na P3W blijven wij als de werkgroep Kerk In Actie en als gemeente ons inzetten voor de medemens wereldwijd. Met een nieuw doel en ook in een nieuwe vorm. De werkgroep heeft de afgelopen maanden een samenwerking met de stichting Grote Kerk Werkt van de Grote Kerk verkend. Dit is door beide omarmd. Met een grotere groep en met een grotere achterban denken wij elkaar te versterken in onze solidariteit met mensen in andere delen van de wereld die lijden onder armoede en een gebrek aan elementaire voorzieningen.
Nieuw Doel.
Gezamenlijk is een nieuw doel gekozen in het armste land van Europa, Moldavië. Wij gaan in gesprek met Vitalie Pupazan de nationaal directeur YFC Moldavi. Zij ondersteunen 43 kerken met dagcentra voor kinderen die het moeilijk hebben in hun gemeenschap. Deze kinderen zien zich geconfronteerd met extreme armoede, verwaarlozing en misbruik. Problemen veroorzaakt door o.a. werkloosheid en alcoholverslaving.
De dagcentra dienen als plek waar deze kinderen liefde en verzorging mogen ontvangen, integratie van hen in hun gezinnen, gemeenschap en kerk en stimuleren van hun algemene ontwikkeling.
Youth for Christ is ons aangedragen door de landelijke Kerk in Actie.
Meer informatie is te vinden op de volgende website: http://yfcmoldova.com/en/cr.html
Op zaterdag 19 november organiseert de werkgroep Kerk in Actie weer een gezellige en sfeervolle Sinterkerstmarkt. U kunt er terecht voor originele en betaalbare cadeautjes voor de decemberfeesten. Bijvoorbeeld: voor de laatste keer de handgemaakte spullen uit Papoea, Fair Trade chocoladeletters, knutselhoek, prachtige kerstkaarsen, bloembollen, zelfgemaakte wolproducten zoals sjaals, kerstsokken en -mutsen Naast de heerlijke versnaperingen kerststol en glühwein, hebben we dit jaar een wijnproeverij (met dank aan de Grote Kerk). Wij hopen van harte jullie allemaal te zien!
Een grote groep vrijwilligers (dank daarvoor) maken het mogelijk dit te organiseren. Wilt u ook een steentje bijdragen, schroom niet contact op te nemen met de werkgroep? We zoeken nog mensen die voor live muziek willen zorgen en voor enkele kramen zoeken we nog bemensing. Hebt u een goed idee voor de markt dan vernemen wij dat graag.
De opbrengst zal dit jaar zijn voor het ondersteunen van de dagcentra voor verwaarloosde jongeren in Moldavië(zie hierboven). Op de markt zullen wij hierover ook informatie verstrekken. De Sinterkerstmarkt duurt van 11.00 tot 15.00 uur.
De werkgroep Kerk in Actie
 

 
Diaconie Diaconie


De diaconie is de instantie binnen de kerk die verantwoordelijk is voor het diaconale-maatschappelijke- werk van de kerk. Het diaconaat rond de Goede Herderkerk wordt georganiseerd vanuit de diaconale werkgroep.
Een belangrijke taak van de diaconie is het omzien naar mensen, die maatschappelijk in een moeilijke situatie verkeren  b.v. door financiële problemen of om andere redenen hulp nodig hebben. De diaconie signaleert problemen en helpt waar mogelijk. De hulp kan bestaan uit advisering of het wegwijs maken bij de gemeentelijke overheid. Soms is directe financiële hulp gewenst en als het om kleine bedragen gaat, kan de wijkdiaconie daar over beslissen. Betreft het een moeilijke situatie waar grotere bedragen of leningen mee gemoeid zijn, dan wordt de centrale diaconie van Apeldoorn ingeschakeld.Ook heeft de diaconie middelen ter beschikking ten behoeve van mensen die door financiële oorzaken niet op vakantie kunnen gaan. Voor verdere informatie zie de actie Samen Vakantie Vieren.

Ook kan de diaconie ondersteuning krijgen van de diaconaal consulent en een missionair medewerker.

Bij de diaconale activiteiten binnen de gemeente zijn ook diaconale medewerkers aangesteld. Zij helpen mee bij het avondmaal.

Bij de uitvaartdiensten vanuit de gemeente is er een diaken aanwezig.Die vertegenwoordigt  de diaconie en de gemeente.
 
Voorzitter       : Raymond van Schadewijk
Secretaris      : Siny Dijkens
 
Wilt u de diaconie steunen door een bedrag over te maken? Dat kan.
Penningmeester wijkkas diakonie: Bertus Dalhuisen.
NL05RABO03940.72.456 t.n.v. Prot. Gemeente West.
 

 
Autodienst. Autodienst.


Als u niet meer zelfstandig de kerkdienst  kunt komen bezoeken door lichamelijke beperkingen is er de mogelijkheid om gehaald/ teruggebracht te worden. Gemeenteleden die deze dienst ook bezoeken komen u- voorafgaand aan de dienst –ophalen, naderhand wordt u weer keurig thuis gebracht.
Voor inlichtingen kunt u bellen met  Mels Huisman, tel.3558961.
 

 
Mantelzorg Mantelzorg


 
Er zijn in Nederland veel mensen die voor elkaar zorgen zonder te weten dat zij mantelzorger zijn. Soms gaat het om een partner, maar het kan ook een ander zijn. Sinds een jaar heeft diaken Manita Staps mantelzorg in haar "pakket". Haar taak is tussenpersoon zijn voor de mantelzorger en stichting "de kap". Deze organisatie kan veel hulp aan de mantelzorger bieden. Zijn er vragen, dan kunt u met haar contact opnemen: Manita Staps, telefoon 3558998.

 
Schuldhulpmaatjes. Schuldhulpmaatjes.


Een schuldhulpmaatje is de steun en toeverlaat voor mensen die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken. Een maatje kan iemand ondersteunen om nog op tijd het tij te keren. Een maatje kan iemand begeleiden en bemoedigen tijdens een traject van schuldhulp en ook daarna nog helpen om de financiële huishouding op orde te houden.

Nadat het project landelijk voortvarend van start ging is in het voorjaar van 2011 een werkgroep gevormd om ook in Apeldoorn te komen tot plaatselijke Schuldhulpmaatjes. Inmiddels is de Interkerkelijk Stichting Schuldhulpmaatje Apeldoorn een feit, met de diaconieën van PKN en RK als oprichtende partijen. Schuldhulpmaatje telt in Apeldoorn momenteel 30 actieve maatjes, zijn meer dan 100 aanvragen in behandeling genomen en is er (helaas) een wachtlijst ontstaan. Alle hulp is daarom welkom. Voor meer informatie:       Klik hier  >>>> www.schuldhulpmaatjeapeldoorn.nl <<<<

 
Vakantie voor ouderen en minder draagkrachtigen Vakantie voor ouderen en minder draagkrachtigen

Vakantie voor ouderen en minder draagkrachtigen.Voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of  personen/ gezinnen met een minimum inkomen zijn er vakantie mogelijkheden.
Ouderen kunnen ook ondersteuning/advies vragen bij het zoeken naar een voor hen geschikte vakantie, al kunnen ze zelf hun vakantie bekostigen.
Voor   vragen  kunt u bellen met Manita Staps, tel. 3558998.
 

 
 
 
Nieuws

 
Liturgie en Zondagsbrief
De liturgie en de zondagsbrief voor 9 december 2018 kunt u hier ophalen. De oudere exemplaren van liturgieën kunt u vinden onder Documenten. Als u daar niet vindt wat u zoekt, e-mailt u dan naar onderstaand adres. Dan vinden we een oplossing.

Kopij voor de zondagsbrief inleveren uiterlijk  donderdag 19.00 op e-mail:
 
Kerkdiensten nu ook via internet te beluisteren
De diensten in de Goede Herderkerk zijn te beluisteren via Kerkomroep.nl.

Op de ipad of iphone kunt u gebruik maken van de gratis Kerkomroep app.

Ook voor Android gebruikers is er een gratis Kerkomroep app beschikbaar.

 
Verdieping in West
Het programma Verdieping in West 2018 - 2019 is beschikbaar. U kunt het vinden bij  "Activiteiten" bij Leren". of het programma direct bekijken bij "Documenten".
Let op!. per 1 november is het programma aangepast, de lezing van Pier Slump over "Wat is waarheid?" is niet op woensdag 28 november maar op dinsdag 27 november 2018.
 
 
Gegevens predikant
 ds. C.P.A.E. (Annelies) Jans,
 Saffierstraat 34
 7314 HK  Apeldoorn
 tel. nr. 06 39 18 36 39
 E-mail:
 Vrije dag: maandag en zaterdag  
 
ANBI Gegevens
Hier vind u alle ANBI gegevens met betrekking tot de Goede Herderkerk.
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.