PKN
Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn
 
Preekrooster

Na elke kerkdienst: koffiedrinken en ruimte voor ontmoeten

Datum Tijd Voorganger Aantekeningen  
9 dec 10:00 dr. A.J. Plaisier Populus Sion
2e van Advent
 
16 dec 10:00 ds. B.J. Kruit Gaudete
3e vd Advent
 
20 dec 15:30 ds. A. Fijnvandraat Advent-Kerstviering voor 60+  
23 dec 10:00 ds. C.P.A.E. Jans Rorate
4e vd Advent
Lessons and carolsdienst, met cantorij en Oosterhuiskoor o.l.v Irma Koch
 
23 dec. 19:00 ds. C.P.A.E. Jans Kinderkerstfeest  
25 dec 10:00 ds. C.P.A.E. Jans Hoogfeest van Kerst  

 

Kerkomroep

U kunt de diensten vanuit de Goede Herderkerk meeluisteren via Kerkomroep.nl..
De liturgie voor de diensten vindt u onder de documenten of via de rechter kolom.

 
Reguliere vieringen

Hoe ziet een eredienst er uit.

Als u voor het eerst een kerkdienst wilt gaan bezoeken is het wellicht fijn dat u weet wat er zoal staat te gebeuren. Een kerkdienst volgt een vaste, bepaalde oude liturgie. Als er een gedrukt of gestencild blad is noemen we dit een "Orde van Dienst".
In de kerk komen wij iedere zondag samen als leden van de gemeente om God en elkaar te ontmoeten. Wij noemen dit een eredienst, Hier horen wij de blijde boodschap van het Evangelie.

Voor de dienst wordt er door de organist gespeeld. Als de predikant en de dienstdoende leden van de kerkeraad binnen zijn, volgt de verwelkoming door de ouderling van dienst. Daarna is er een moment van stilte waarna de organist nog een passend muziekstuk ten gehore brengt.
De dienst begint met een intochtslied. Dit is meestal een Psalm. Hierna volgt een groet door de dominee gevolgd door het Kyrië gebed: een gebed om vergeving van wat er de afgelopen week verkeerd is geweest en voor de nood van de wereld, waarna er een loflied gezongen wordt.
Er is hierna een moment met de kinderen die naar de Kindernevendienst gaan.
De dienst wordt vervolgd met een gebed bij de opening van de Bijbel. Er zijn meestal twee lezingen: één uit het Oude Testament en één uit het Nieuwe Testament, waarna een lied gezongen wordt dat aansluit bij de lezingen.
Aansluitend wordt door de dominee de preek gehouden, gevolgd door een lied.
Daarna wordt het zgn. dankgebed gebeden voor alle goeds dat we ontvangen hebben en worden voorbeden gedaan; deze worden gevolgd door een stil gebed waarin ieder persoonlijk in stilte kan bidden. De gebeden worden afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.
De dienst word besloten met het zgn. slotlied. Vooraf wordt er eerst gecollecteerd: de eerste rondgang is voor een diaconaal doel, de tweede rondgang is voor de kerk in Apeldoorn.
Door het uitspreken van de zegen door de predikant is de dienst afgesloten.
Aan de uitgang wordt gecollecteerd voor een steeds wisselend doel.

Naast het Liedboek voor de Kerken wordt er uit diverse andere bundels gezongen. Er is dan ook wekelijks een orde van dienst waarbij een zondagsbrief is gevoegd met mededelingen voor de gemeenteleden.

Er kan in een dienst de doop bediend worden. Dit gebeurt altijd in het begin van de dienst.

De viering van het Heilig Avondmaal viering vindt plaats na het lied na de preek. In onze kerk wordt het Avondmaal in de lopende vorm gevierd.

Als u meer informatie wenst, neemt u dan contact op met de scriba van de wijkkerkenraad.

 
40 dagentijd, palmzondag en Stille Week 2017

40-dagentijd: het 'ruwhouten kruis' is opgehangen met een paarse draperie. Paars staat voor boete en inkeer. Het kruis buigt zich a.h.w. naar ons over..
 
Palmzondag: de draperie van het 'ruwhouten kruis' is nu rood (de intocht) en paars (passieweek). Zoals gebruikelijk zijn er ook dit jaar weer buxustakjes uitgedeeld als symbool voor de palmtakken bij de intocht.
 
Witte donderdag: Het 'ruwhouten kruis' -dat zich als het ware naar ons overbuigt- is getooid met een witte handdoek waarop rozen zijn geborduurd: een verwijzing naar de voetwassing, en dat Jezus uit liefde voor ons het lijden op zich nam...
Goede Vrijdag: een zwarte draperie omhuld het kruis.
 
Paaswake: Het kruis is versierd, Christus is opgestaan! Bij doopvont en paaskaars is een kleine paastuin ingericht als symbool voor het nieuwe leven. ( * doopvont = dopelingen = Bruid * paaskaars = Christus als Bruidegom.) Een kleine bron staat symbool voor het Levende water.
 
 
Week na Pasen: op verzoek van velen stond deze zondag het stukje paastuin onder het kruis er nog....Hierin ook de Amnesty kaars: Jezus heeft voor ons bevrijding bewerkstelligd. Door het schrijven van een brief kunnen wij iets betekenen voor gewetensgevangenen.
 

 
Zondag 12 juni

het Levende Water
Doopschikking: een verwijzing naar het Levende Water.
De rode draperie met Pinkstervlammen hangt ook nog als gebedsintentie i.v.m. het vertrek van Nico Sjoer: we kunnen als gemeente én predikant de inspitatie wel gebruiken. 
In de dienst werd o.a. lied 287 vers 3 gezongen, waarin beide elementen prachtig samenkomen:
     "Rond het water van de doop komt de Rode Zee ter sprake;
      droogvoets, tussen nood en dood volgen wij een brandend baken:
      in het nachtelijke uur vlamt een vuur."
Schikking: Wilma spijker
               

 
Zondag 22 mei

Zondag van de Drievuldigheid
Aan de rode draperie met Pinkstervlammen en de 7-armige kandelaar is een “doop” accent toegvoegd in de vorm van (glazen) waterdruppels. Immers bij het dopen klinken de woorden: ”In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest”.
  Schikking: Wilma Spijker

 
Zondag 15 mei 2016

Pinksteren 
*
*
*

*
*
op de achtergrond hangt een rode draperie met vlammen erin verwerkt
de zeven kaarsen worden aangesoken: de leerlingen ontvangen de Geest
een tien-geboden-plant verwijst naar de wetgeving op de Sinaï die 7 weken na Pesach plaatsvond
toefjes akelei: de bloemen vormen een krans van 5 duifjes
ivm het schrijven is de Amnesty kaars in de schikking opgenomen. 
   
Schikking: Wilma Spijker

 
Zondag 8 mei 2016

Wezenzondag
*

*
*


*
op de achtergrond een witte draperie als verwijzing naar de wolk waarin Jezus is opgenomen
de 2 grote witte veren verbeelden de 'twee mannen in witte gewaden'
op de voorgrond een 7-armioge kandelaar als verwijzing naar de leerlingen die wachten op de uitstorting van de Geest. (De kaarsen hebben nog niet gebrand; 7 = 7 gaven van de Geest)
een toefje 'vergeet-me-nietjes' ivm 'wezenzondag'
  Schikking: Wilma Spijker
 

 
advent 2016

zondag 29 november 1e advent
Bij de schikking: verbeeld is de stam van Isaï; zie de Davidsster....Deze ster zal -in de loop naar kerst- opgaan.
In de schikking staan de 4 adventskaarsen, waarvan er elke week eentje meer zal gaan branden. (Wilma Spijker)
zondag 6 december 2 advent
de ster staat aan de horizon...
zondag 13 december 3e advent
Zondag 20 december4e advent
Zondag 3 januari Epifanie
Epifanie/driekoningen: bij de uitgelopen stam van Isaï staan nu symbolisch drie geschenken….; de tak begint te bloeien....

 
zondag 22 november de laatste zondag van het kerkelijk jaar

Deze laatste zondag van het kerkelijk jaar heet ook wel “Christus Koning”. Als verbeelding hiervan hangt er een goudkleurige overwinningskrans van eikenbladeren met in het midden een tak in de vorm van een crucifix. (Wilma Spijker)
 

 
zondag 1 november gedachtenisdienst

Schikking voor de gedachtenisdienst van zondag 1november: naar aanleiding van lied 726 (Wilma Spijker)
* Draperie: Verbeeldt is het visioen van het Nieuwe Jeruzalem met daarvoor de glazen zee. De blaadjes die 'op het water drijven' verbeelden de 'heiligen ons voorgegaan' die met Christus overwonnen hebben. Deze eikenblaadjes zijn 2 jaar geleden als 'button' uitgedeeld op "Christus Koning". Eikenblaadjes als in de overwinningskrans...
* De hulsttakjes op de kaarsentafels verwijzen naar: 'de klederen witgewassen in het bloed van het Lam'. (De stekelige blaadjes verwijzen naar de doornenkroon, en de rode bessen naar het bloed van Christus)
 

 
Taizé vespers

Enkele keren per jaar( meestal rond de hoogtijdagen) wordt er een vesper gehouden volgens de orde van dienst van Taizé. In een halfronde cirkel rond een aandachtspunt wordt gezongen, gelezen en gebeden. Ook is er een moment van stilte.Zo mogelijk worden de originele Taizé teksten gebruikt met een nederlandse vertaling er bij. Informatie bij Jan Korevaar. tel. (055)3553784.

 
 
 
Nieuws

 
Liturgie en Zondagsbrief
De liturgie en de zondagsbrief voor 9 december 2018 kunt u hier ophalen. De oudere exemplaren van liturgieën kunt u vinden onder Documenten. Als u daar niet vindt wat u zoekt, e-mailt u dan naar onderstaand adres. Dan vinden we een oplossing.

Kopij voor de zondagsbrief inleveren uiterlijk  donderdag 19.00 op e-mail:
 
Kerkdiensten nu ook via internet te beluisteren
De diensten in de Goede Herderkerk zijn te beluisteren via Kerkomroep.nl.

Op de ipad of iphone kunt u gebruik maken van de gratis Kerkomroep app.

Ook voor Android gebruikers is er een gratis Kerkomroep app beschikbaar.

 
Verdieping in West
Het programma Verdieping in West 2018 - 2019 is beschikbaar. U kunt het vinden bij  "Activiteiten" bij Leren". of het programma direct bekijken bij "Documenten".
Let op!. per 1 november is het programma aangepast, de lezing van Pier Slump over "Wat is waarheid?" is niet op woensdag 28 november maar op dinsdag 27 november 2018.
 
 
Gegevens predikant
 ds. C.P.A.E. (Annelies) Jans,
 Saffierstraat 34
 7314 HK  Apeldoorn
 tel. nr. 06 39 18 36 39
 E-mail:
 Vrije dag: maandag en zaterdag  
 
ANBI Gegevens
Hier vind u alle ANBI gegevens met betrekking tot de Goede Herderkerk.
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.