Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

Culturele Commissie

De culturele commissie is ontstaan vanuit de organisatie van de zondagmiddagconcerten. Naast muziekuitvoeringen organiseert deze commissie ook exposities van allerlei culturele uitingen. De exposities hebben zo veel mogelijk een functie bij de zondagse vieringen.
De culturele commissie stelt zich tot doel een afwisselend programma te bieden aan gemeenteleden van de Goede Herderkerk én de Apeldoornse samenleving. De culturele commissie nodigt groepen en personen uit die hieraan een bijdrage kunnen leveren.

DOELSTELLING

  • Ruimte bieden aan belangstellenden en gemeenteleden voor het verwonderen, verkennen, verbreden, verdiepen en vernieuwen  van de  eigen geloofsbeleving.
  • Gemeenteleden van de Goede Herderkerk mogelijkheden  bieden  zich creatief te uiten.  Naast het gesproken woord kunnen beelden iets wezenlijks toevoegen aan de geloofsbeleving.
  • Als Goede Herderkerk een open geloofsgemeenschap zijn die oog en oor heeft voor religieuze, maatschappelijke  en culturele ontwikkelingen binnen Apeldoorn.

De culturele commissie wil door het organiseren van exposities voor gemeenteleden en belangstellenden mogelijkheid bieden hun geloof te beleven en/of te uiten of ermee in contact te komen.
Het organiseren van zondagmiddagconcerten brengt buurt- en wijkbewoners en vele anderen in  de kerk.  Na afloop van het concert biedt de culturele commissie de mogelijkheid voor informele contacten door samen een drankje te drinken.
De culturele commissie wil maatschappelijke- en culturele ontwikkelingen zichtbaar maken in de kerk. Met een open mind zal zij blijven zoeken naar verschillende  vormen van culturele uitingen.
Aandacht zal gegeven worden aan een brede publiciteitcampagne in de media om een zo groot mogelijk publiek bereiken.

Happy Hour

Happy Hour

Happy-Hour vind iedere tweede vrijdag van de maand van 17.00 uur tot 19.00 uur, plaats in de maanden oktober t/m mei, de plaats waar we elkaar ontmoeten is in de bijruimte van de,
Goede Herderkerk,
Asselsestraat 199,
Apeldoorn.

Dit wordt georganiseerd om U allen, Jong en oud, in een ongedwongen sfeer met elkaar kennis te laten maken onder het genot van: een kopje-koffie-thee, fris en/of een hapje en snack. Weet U allen hiervoor van harte uitgenodigd!
De Happy-Hour commissie.

Voor vragen,
John van den Berg,
055-5211907

Leren (Verdieping in Noord-West)

Deze rubriek beschrijft het aanbod van de Goede Herderkerk in termen van “leren”. Het leeraanbod behelst o.a. cursussen, lezingen, bijbelkringen ed. en is geschikt voor alle leeftijden.

Verdieping in Noord-West
Verdieping in Noord-West (voorheen Verdieping in West geheten) biedt een gevarieerd programma van cursussen, gespreksgroepen en lezingen aan gemeenteleden en andere geïnteresseerden aan met als doel hen kennis te laten nemen van ontwikkelingen op het gebied van theologie, filosofie, maatschappij en kunst/cultuuruitingen.

De realiteit van alledag doet velen de vraag stellen welke antwoor­den er zijn op vragen met betrekking tot zingeving in ons leven. Dit kunnen antwoorden zijn vanuit de klassieke traditie of uit andere bron. Met andere woorden: wie of wat spreekt ons aan en wie geeft antwoord? Wat zegt ons gevoel hierover en staan we voor nieuwe inzichten open? Als we hierover met elkaar in gesprek gaan kan het ons eigen inzicht verdiepen, onze kennis vergroten en ons leren de gevoelens en gedachten van anderen te respecteren.

Het nieuwe winter- en voorjaarsprogramma “Verdieping in Noord-West 2023 tot 2024” wil hieraan een bijdrage leveren.

De leden van de commissie hebben ook voor het komende seizoen weer een gevarieerd programma samengesteld. Met genoegen bieden zij u dit hierbij aan. Het moet voor u niet moeilijk zijn om uit dit programma een keuze te maken.

Stichting Grote Kerk Werkt

Activiteiten

De werkgroep organiseert het gehele jaar een aantal terugkerende activiteiten en eenmalige acties. Een korte schets daarvan hieronder

Voorjaar:Spaardoosjesactie tijdens de 40 dagen tijd.
Compostactie – verkoop van potgrond, tuinaarde en compost in samenwerking met de Jachtlaankerk, Apeldoorn
Zomer:Info stand tijdens de jaarlijkse rommelmarkt
Najaar: Bloembollenactie – bloembollen verkoop i.s.m. Baltus fundraising
Wijnactie – verkoop van wijn i.s.m. Grote Kerk
Winter:Sinterkerstmarkt – leukste markt van Apeldoorn voor de originele kado’s voor de feestdagen

Zie ook de facebookpagina van de Goede Herderkerk

Contactpersoon

Dirkjan Douma
Email:

Nuttige informatie

Stichting Grote Kerk Werkt is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Meer informatie kunt u vinden op de website van de Grote Kerk.

Taizé

Taizé-reis zomervakantie 2024

Met Apeldoornse jongeren uit verschillende kerken in 2024 een week naar de inspirerende en gezellige kloostergemeenschap Taizé? Doen!

Afgelopen zomer hebben we een geweldige week gehad in Taizé.

De groep jongeren is enthousiast teruggekomen. Bekijk de vlog die zij gemaakt hebben op: https://youtu.be/6rQRYBiSbks en meld je alvast aan!

De planning is dat we gaan in de eerste week van de zomervakantie. Zet dus zondag 14 juli t/m zondag 21 juli 2024 vast in je agenda.

Wil je op de hoogte gehouden worden van de plannen? Stuur dan een berichtje naar ds. Michiel de Leeuw ( / 06-42089096). Je kunt natuurlijk ook even rondkijken op de website van de gemeenschap van Taizé: https://www.taize.fr/nl.

Opgave: graag vóór 1 oktober bij ds. Michiel de Leeuw:

Top2000-kerkdienst

Op zondag 10 december, om 19:00 uur, organiseren de Grote Kerk, de Goede Herderkerk en de Jachtlaankerk samen een Top2000-kerkdienst in de Grote Kerk aan de Loolaan in Apeldoorn.

Wie van mening is dat popmuziek en een kerk niet samengaan, heeft vast nog nooit een Top2000 viering meegemaakt.  De monumentale Grote Kerk aan de Loolaan in Apeldoorn biedt na Corona opnieuw een podium aan de top band Major Seventh. Zij brengen veelal herkenbare popsongs die een boodschap in zich hebben, die je misschien nog niet had ontdekt. “Maar dit jaar gaan we er nog een schepje bovenop doen”, vertelt ds. Hester Smits, die op zondag 10 december de dienst zal leiden, vol enthousiasme. Het wordt weer een “feestje” in deze prachtige kerk. Vanaf 18.30 uur inloop en de kerkdienst start om 19.00 uur. Dit wil je niet missen.