Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

Top2000-kerkdienst

Op zaterdag 19 december, om 18:00 uur, organiseren de Grote Kerk en de Goede Herderkerk een Top2000-kerkdienst in de Grote Kerk aan de Loolaan in Apeldoorn.

Wie van mening is dat popmuziek en een kerk niet samengaan, heeft vast nog nooit een Top2000 viering meegemaakt.  De monumentale Grote Kerk aan de Loolaan in Apeldoorn biedt voor het vierde jaar op rij een podium aan de top band the Vaccins. Zij brengen veelal herkenbare popsongs die een boodschap in zich hebben, die je misschien nog niet had ontdekt. “Maar dit jaar gaan we er nog een schepje bovenop doen”, vertelt ds. Annelies Jans, die op zondag 19 december de dienst zal leiden, vol enthousiasme.

Het laatste nieuws is te vinden op www.top2000kerkdienst.nl/apeldoorn en  www.facebook.com/Top2000GroteKerkApeldoorn/.

Bezoek uit/aan Brno

Al meer dan 30 jaar heeft onze kerkelijke gemeente in Apeldoorn-West een vriendschappelijke band met de kerkelijke gemeente in Brno (Tsjechië). Ongeveer één keer per twee jaar ontmoeten we elkaar, beurtelings in Apeldoorn en in Brno. In april 2018 was er een grote groep vrienden uit Brno (jong en oud) in Apeldoorn te gast en hebben we samen een onvergetelijk weekend beleefd.

               

 groep jongeren Apeldoorn/Brno in 2018      kunstwerk ‘verbinding’ voor kerk in Brno

Wij zijn uitgenodigd om van donderdag 30 april t/m zondag 3 mei 2020 met een groep gemeenteleden vanuit Apeldoorn naar Brno te komen (jong en oud).

Er is nog geen concreet programma bekend, maar in Brno is men zeer gastvrij en er is altijd een afwisselende en interessante invulling van het weekend. Daarbij wordt naar een goede balans gezocht tussen inhoud en ontspanning.

We reizen gezamenlijk met eigen auto’s of gehuurde busjes en iedereen logeert bij gemeenteleden in Brno. Daardoor zullen de kosten tot een minimum worden beperkt. Je kunt nadere informatie vragen of je al opgeven bij Hennie, Corina of Ernst Jan. Ds. Annelies heeft zich al opgegeven en we hopen van harte dat jij/u ook meegaat!

Hennie en Corina Besteman – 3551182 – .

Ernst Jan Mulderij – 3558987 –

Culturele Commissie

De culturele commissie is ontstaan vanuit de organisatie van de zondagmiddagconcerten. Naast muziekuitvoeringen organiseert deze commissie ook exposities van allerlei culturele uitingen. De exposities hebben zo veel mogelijk een functie bij de zondagse vieringen.
De culturele commissie stelt zich tot doel een afwisselend programma te bieden aan gemeenteleden van de Goede Herderkerk én de Apeldoornse samenleving. De culturele commissie nodigt groepen en personen uit die hieraan een bijdrage kunnen leveren.

DOELSTELLING

  • Ruimte bieden aan belangstellenden en gemeenteleden voor het verwonderen, verkennen, verbreden, verdiepen en vernieuwen  van de  eigen geloofsbeleving.
  • Gemeenteleden van de Goede Herderkerk mogelijkheden  bieden  zich creatief te uiten.  Naast het gesproken woord kunnen beelden iets wezenlijks toevoegen aan de geloofsbeleving.
  • Als Goede Herderkerk een open geloofsgemeenschap zijn die oog en oor heeft voor religieuze, maatschappelijke  en culturele ontwikkelingen binnen Apeldoorn.

De culturele commissie wil door het organiseren van exposities voor gemeenteleden en belangstellenden mogelijkheid bieden hun geloof te beleven en/of te uiten of ermee in contact te komen.
Het organiseren van zondagmiddagconcerten brengt buurt- en wijkbewoners en vele anderen in  de kerk.  Na afloop van het concert biedt de culturele commissie de mogelijkheid voor informele contacten door samen een drankje te drinken.
De culturele commissie wil maatschappelijke- en culturele ontwikkelingen zichtbaar maken in de kerk. Met een open mind zal zij blijven zoeken naar verschillende  vormen van culturele uitingen.
Aandacht zal gegeven worden aan een brede publiciteitcampagne in de media om een zo groot mogelijk publiek bereiken.

Happy Hour

Happy Hour

Happy-Hour vind iedere tweede vrijdag van de maand van 17.00 uur tot 19.00 uur, plaats in de maanden oktober t/m mei, de plaats waar we elkaar ontmoeten is in de bijruimte van de,
Goedeherderkerk,
Asselsestraat 199,
Apeldoorn.

Dit wordt georganiseerd om U allen, Jong en oud, in een ongedwongen sfeer met elkaar kennis te laten maken onder het genot van: een kopje-koffie-thee, fris en/of een hapje en snack. Weet U allen hiervoor van harte uitgenodigd!
De Happy-Hour commissie.

Voor vragen,
John van den Berg,
055-5211907

Leren (Verdieping in Noord-West)

Deze rubriek beschrijft het aanbod van de Goede Herderkerk in termen van “leren”. Het leeraanbod behelst o.a. cursussen, lezingen, bijbelkringen ed. en is geschikt voor alle leeftijden.

Verdieping in Noord-West
Verdieping in Noord-West (voorheen Verdieping in West geheten) biedt een gevarieerd programma van cursussen, gespreksgroepen en lezingen aan gemeenteleden en andere geïnteresseerden aan met als doel hen kennis te laten nemen van ontwikkelingen op het gebied van theologie, filosofie, maatschappij en kunst/cultuuruitingen.

De realiteit van alledag doet velen de vraag stellen welke antwoor­den er zijn op vragen met betrekking tot zingeving in ons leven. Dit kunnen antwoorden zijn vanuit de klassieke traditie of uit andere bron. Met andere woorden: wie of wat spreekt ons aan en wie geeft antwoord? Wat zegt ons gevoel hierover en staan we voor nieuwe inzichten open? Als we hierover met elkaar in gesprek gaan kan het ons eigen inzicht verdiepen, onze kennis vergroten en ons leren de gevoelens en gedachten van anderen te respecteren.

Het nieuwe winter- en voorjaarsprogramma “Verdieping in Noord-West 2019 tot 2020” wil hieraan een bijdrage leveren.

De leden van de commissie hebben ook voor het komende seizoen weer een gevarieerd programma samengesteld. Met genoegen bieden zij u dit hierbij aan. Het moet voor u niet moeilijk zijn om uit dit programma een keuze te maken.

Taizé

Regelmatig gaan gemeenteleden voor een week of enkele dagen naar Taizé. De ontmoetingen met andere Christenen uit alle windstreken, die plaats vinden tijdens het eten en/of in de gespreksgroepen zijn vaak bijzonder inspirerend. Het is een ervaring om te horen hoe anderen tegen bepaalde problemen en opvattingen aan kijken.
Tijdens zo’n week leer je elkaar als gemeentelid ook beter kennen.

Helaas gaan er uit onze wijk nog geen jongeren in groepsverband naar toe. Het is voor hen bijzonder om met vele duizenden jongeren uit  alle delen van de wereld over het geloof te praten..
Er is bij Jan Korevaar een videoband aanwezig met een impressie over een weekje Taizé.

Taizé ligt in Frankrijk, in het zuiden van Bourgondië. Daar stichtte frère Roger in 1940 een internationale, oecumenische gemeenschap. De broeders hebben zich voor het leven verbonden om materiële en geestelijke goederen te delen, om celibatair en in grote eenvoud te leven. Nu telt de gemeenschap van Taizé een honderdtal broeders, katholiek en van verschillende protestantse afkomst, uit meer dan vijfentwintig landen.

Centraal in het dagelijks leven van Taizé staan de drie gemeenschappelijke gebedstijden. De broeders leven alleen van hun werk. Ze nemen geen giften of geschenken aan voor zichzelf. Sommige broeders wonen in andere werelddelen in kleine groepen, ‘fraterniteiten’, onder arme mensen.

Vanaf het einde van de jaren vijftig vonden duizenden jongeren maar ook ouderen uit vele landen de weg naar Taizé. Ze nemen er deel aan wekelijkse ontmoetingen van gebed en bezinning. Broeders van Taizé leggen ook bezoeken af; ze leiden ontmoetingen, groot of klein, in Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Europa. Deze maken deel uit van een ‘pelgrimage van vertrouwen op aarde’.

Wil je nadere informatie neem dan contact op met Jan Korevaar, tel. 3553784.
Op de site van de Drie Ranken kun je ook veel te weten komen over het dagelijks leven in Taizé.
Er is natuurlijk ook op de site van Taizé veel informatie te vinden.

Stichting Grote Kerk Werkt

Activiteiten

De werkgroep organiseert het gehele jaar een aantal terugkerende activiteiten en eenmalige acties. Een korte schets daarvan hieronder

Voorjaar:Spaardoosjesactie tijdens de 40 dagen tijd.
Compostactie – verkoop van potgrond, tuinaarde en compost in samenwerking met de Jachtlaankerk, Apeldoorn
Zomer:Info stand tijdens de jaarlijkse rommelmarkt
Najaar: Bloembollenactie – bloembollen verkoop i.s.m. Baltus fundraising
Wijnactie – verkoop van wijn i.s.m. Grote Kerk
Winter:Sinterkerstmarkt – leukste markt van Apeldoorn voor de originele kado’s voor de feestdagen

Zie ook de facebookpagina van de Goede Herderkerk

Contactpersoon

Dirkjan Douma
Email:

Nuttige informatie

Stichting Grote Kerk Werkt is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Meer informatie kunt u vinden op de website van de Grote Kerk.