Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

Beleid

Beleid

Het Beleid van de Goede Herderkerk is vastgelegd in het document Actieplannen 2022 Goede Herderkerk.
naast deze actieplanning hanteren we ook het Plan van Aandacht 2019-2027.

De Goede Herderkerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) welke onderdeel uit maakt van de PKN Nederland. Alle voor de ANBI status relevante gegevens zijn weergegeven op de ANBI pagina. Op deze pagina vindt u ook onze wijkbegroting en jaarrekening.

Gegevens over hoe wij in het kader van de AVG omgaan met uw privacy vindt u in onze Privacy-verklaring.