Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

Nieuws

 • Nieuws

  Laatste nieuws uit het Moderamen voor de kerkdienst van a.s. zondag!

  Dag lieve mensen, Als moderamen van de Goede Herderkerk vinden we het belangrijk om u zo goed en tijdig mogelijk te informeren over belangrijke onderwerpen in en rond onze wijkgemeente. Dat geldt nu in het bijzonder voor informatie over Covid-19 en de veiligheid van gemeenteleden tijdens kerkelijke activiteiten zoals het bijwonen van de zondagse erediensten. […]

 • Nieuws

  Privacy m.b.t. videobeelden

  We zijn blij dat we nu beelden van onze diensten kunnen uitzenden, maar beseffen dat het voor sommige mensen een drempel kan zijn om de dienst te bezoeken: ze komen niet graag in beeld! Dat hoeft geen probleem te zijn: Op de achterste 4 rijen voor het geluidscentrum zal niet gefilmd worden. Daar kunt u […]

 • Nieuws

  Aanmelden voor de kerkdiensten in de GHK!!

  Dringend advies over maximumaantal kerkbezoekers De berichtgeving van de afgelopen weken over het dringende advies van het kabinet dat voorlopig maximaal 30 mensen de zondagse kerkdienst kunnen bijwonen is u vast niet ontgaan. Juist nu de diensten in de eigen kerk weer op gang kwamen, is dit dringende advies voor ons allemaal een grote teleurstelling. […]

 • Nieuws

  Uit het Moderamen september 2020 – maatregelen corona

  Uit het Moderamen Zeer waarschijnlijk hebt u op 28 september jongstleden ook geluisterd naar de persconferentie van minister-president Rutte over het verloop van de Coronacrisis en de noodzakelijke aanscherping van beschermende maatregelen naar aanleiding van de verslechterde situatie in het land. Als Moderamen van de Wijkgemeente Goede Herderkerk volgen wij de ontwikkelingen op de voet […]

 • Nieuws Pastoraat Goede Herderkerk

  Pastoraal Meldpunt

  Zoals u misschien in de actieplannen 2020 hebt gelezen: een Denktank is bezig geweest met een andere organisatieopzet binnen het pastoraat: een metamorfose van verzorgings- naar ontmoetingspastoraat. Nu is het moment om de eerste stap binnen die andere organisatie te zetten: de start van een Pastoraal Meldpunt. (ingegaan 14 september 2020) Één telefoonnummer, één e-mailadres, […]