Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

Nieuws

 • Nieuws

  Privacy m.b.t. videobeelden

  We zijn blij dat we nu beelden van onze diensten kunnen uitzenden, maar beseffen dat het voor sommige mensen een drempel kan zijn om de dienst te bezoeken: ze komen niet graag in beeld! Dat hoeft geen probleem te zijn: Op de achterste 4 rijen voor het geluidscentrum zal niet gefilmd worden. Daar kunt u […]

 • Nieuws

  Opnieuw aanmelden voor de kerkdienst m.i.v. 11 oktober 2020!!

  Dringend advies over maximumaantal kerkbezoekers De berichtgeving deze week over het dringende advies van het kabinet dat voorlopig maximaal 30 mensen de zondagse kerkdienst kunnen bijwonen is u vast niet ontgaan. Juist nu de diensten in de eigen kerk weer op gang kwamen, is dit dringende advies voor ons allemaal een grote teleurstelling. Afgelopen zondag […]

 • Nieuws

  Uit het Moderamen september 2020 – maatregelen corona

  Uit het Moderamen Zeer waarschijnlijk hebt u op 28 september jongstleden ook geluisterd naar de persconferentie van minister-president Rutte over het verloop van de Coronacrisis en de noodzakelijke aanscherping van beschermende maatregelen naar aanleiding van de verslechterde situatie in het land. Als Moderamen van de Wijkgemeente Goede Herderkerk volgen wij de ontwikkelingen op de voet […]

 • Nieuws Pastoraat Goede Herderkerk

  Pastoraal Meldpunt

  Zoals u misschien in de actieplannen 2020 hebt gelezen: een Denktank is bezig geweest met een andere organisatieopzet binnen het pastoraat: een metamorfose van verzorgings- naar ontmoetingspastoraat. Nu is het moment om de eerste stap binnen die andere organisatie te zetten: de start van een Pastoraal Meldpunt. (ingegaan 14 september 2020) Één telefoonnummer, één e-mailadres, […]

 • Nieuws

  Verdieping in Noord-West

  Verdieping in West heet voortaan Verdieping in Noord- West. Deze geografische correctie doet beter recht aan het feit dat voor dit programma drie kerken samenwerken: de Goede HerderKerk, de Grote Kerk en de Jachtlaankerk. Het programma voor het seizoen 2020-2021 bevat weer allerlei activiteiten over onderwerpen die ertoe doen. Het programma is te vinden onder […]