Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

Nieuws

 • Nieuws

  Bericht van de Algemene Kerkenraad Apeldoorn – Begrotingen 2022

  Begrotingen 2022. Nadat de Algemene Kerkenraad de begrotingen voorlopig heeft vastgesteld, worden deze in samenvatting in de gemeente gepubliceerd op de website en tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de gemeente ter inzage gelegd. De Algemene Kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid tot uiterlijk 15 november 2021 hun […]

 • Nieuws

  Activiteiten Werkgroep Kerk in Actie in Beweging!

  Werkgroep Kerk in Actie in Beweging! We zijn blij na lange tijd weer een berichtje te kunnen plaatsen van onze KIA werkgroep. Afgelopen maandagavond voor het eerst sinds het begin van de Covid pandemie weer bij elkaar geweest met de werkgroep. Een klein feestje kan ik u zeggen. Het enthousiasme en de plannen beginnen weer […]

 • Nieuws

  Jaarrekening 2021

  Protestantse Gemeente Apeldoorn en Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn Jaarlijks werden de jaarrekeningen gepubliceerd in Perspectief/ZICHT055. Omdat er geen kerkblad meer is bieden wij u nu de mogelijkheid via de website de jaarrekeningen in te zien . Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u die per mail stellen voor maandag 7 juni 2021 Reacties […]

 • Nieuws

  Uitleg paneel diaken Ashkan op liturgisch centrum

    Om de wand achter het liturgisch centrum meer kleur te geven is er op 17 december een prachtig wandpaneel aangebracht. Dit wandpaneel is ontworpen door ons gemeentelid en diaken Ashkan Galehdari. Zoals u weet is Ashkan grafisch kunstenaar en ontwierp hij eerder al fraaie kaarten, en nu ook weer prachtige kerstkaarten. We zijn er […]

 • Nieuws

  Link Dienst Meekijken !!!

  Als U de dienst “live” wilt bekijken kunt u vanaf 5 minuten voor aanvang dienst inloggen via: https://dashboard.dienstmeekijken.nl/ghkapeldoorn. In het beeldvenster is de dienst ”live” mee te kijken. Voor het later terugkijken moet U eerst op de regel met de juiste datum klikken in de lijst onder het beeldvenster. Dan kijkt U daarna de door […]