Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

Werkgroep: Beheer

De werkgroep Beheer bestaat uit ouderlingen die een speciale taak hebben binnen de gemeente. Zij worden kerkrentmeesters genoemd. Hun taak is het beheer van gelden en goederen waarvan het beheer niet is opgedragen aan de centrale gemeente en die ook niet tot de diaconie behoren. Als onderdeel van de wijkraad van Kerkrentmeesters van de wijkgemeente Apeldoorn West is de werkgroep Beheer van de Goede Herderkerk belast met het beheer en het juiste gebruik van dit kerkgebouw. Tot de taak van de werkgroep behoort ook de organisatie van de actie Kerkbalans in ons wijkdeel. Hiervoor worden veel vrijwilligers ingeschakeld.

Giften die speciaal voor het wijkdeel zijn, worden beheerd door de wijkadministrateur die verantwoording schuldig is aan de werkgroep beheer.
De financiële gegevens van de Goede Herderkerk staan op de ANBI pagina.

De werkgroep bestaat uit:

 • Jeannet Achterstraat, voorzitter
 • Rein van Dijk, penningmeester van de wijkkas.
 • Hennie Besteman
 • Arda van Dulmen, belast met de organisatie van culturele activieteiten in de kerk en de classis.
 • Jeannet Achterstraat
 • Jan Blok Hij is lid van het moderamen.

Verhuur van Zaalruimten in de Goede Herderkerk
Voor beschikbaarheid en verhuur van zaalruimten kunt u contact opnemen met:
Mels Huisman, 06-10523359
Arda van Dulmen, 06-23009413

 • Werkgroep: Beheer

  Verkeerssituatie rond de kerk

  Regelmatig gebeurt het dat bezoekers van de Goede Herderkerk het niet zo nauw nemen met het op de juiste wijze parkeren van de auto’s rond de kerk. Soms is het daarom niet meer mogelijk om (met name voor hulpverleningsdiensten) nog rond de kerk te kunnen rijden, omdat de doorgang door (onjuist) geparkeerde voertuigen is geblokkeerd. […]