Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

Werkgroep: Diaconaat

De diaconie is de instantie binnen de kerk die verantwoordelijk is voor het diaconale-maatschappelijke- werk van de kerk. Het diaconaat rond de Goede Herderkerk wordt georganiseerd vanuit de diaconale werkgroep.
Een belangrijke taak van de diaconie is het omzien naar mensen, die maatschappelijk in een moeilijke situatie verkeren b.v. door financiële problemen of om andere redenen hulp nodig hebben. De diaconie signaleert problemen en helpt waar mogelijk. De hulp kan bestaan uit advisering of het wegwijs maken bij de gemeentelijke overheid. Soms is directe financiële hulp gewenst en als het om kleine bedragen gaat, kan de wijkdiaconie daar over beslissen. Betreft het een moeilijke situatie waar grotere bedragen of leningen mee gemoeid zijn, dan wordt de centrale diaconie van Apeldoorn ingeschakeld. Ook heeft de diaconie middelen ter beschikking ten behoeve van mensen die door financiële oorzaken niet op vakantie kunnen gaan. Voor verdere informatie zie de actie Samen Vakantie Vieren.

Ook kan de diaconie ondersteuning krijgen van de diaconaal consulent en een missionair medewerker.

Bij de diaconale activiteiten binnen de gemeente zijn ook diaconale medewerkers aangesteld. Zij helpen mee bij het avondmaal.

Bij de uitvaartdiensten vanuit de gemeente is er een diaken aanwezig.Die vertegenwoordigt de diaconie en de gemeente.

Voorzitter : Cocky van Hell
Secretaris : Siny Dijkens

Wilt u de diaconie steunen door een bedrag over te maken? Dat kan.
Penningmeester wijkkas diakonie: -.
NL05RABO03940.72.456 t.n.v. Prot. Gemeente West.

 • Nieuws Werkgroep: Beheer Werkgroep: Diaconaat

  Vakantiegeld Samen Delen

  Vakantiegeld Samen Delen 2022: geloven in samen delen! Veel mensen hebben een goed inkomen. Dat is fijn. Dan zijn stijgende prijzen voor energie en dagelijkse boodschappen goed op te vangen. En nu corona niet meer alles domineert, trekken mensen er weer op uit om mooie reizen te maken. Hoe anders is het leven als je […]

 • Nieuws Werkgroep: Diaconaat

  Apeldoorn geeft Warmte

  Door een sterke stijging van de energieprijzen en een hoge inflatie wordt het dagelijks leven flink duurder. Dat is vooral slecht nieuws voor mensen met een laag inkomen. De overheid komt mensen tegemoet, maar mensen met een laag inkomen zijn daardoor nog niet uit de problemen. Kerken in Apeldoorn geloven in verbondenheid tussen mensen, juist […]

 • Werkgroep: Diaconaat Werkgroep: Kerk in Actie (KiA)

  Werkgroep Kerk In Actie / Moldavië

  Samenwerking met de Grote Kerk. voor dagcentrum Baurci in Moldavië! In Moldavië, het armste land van Europa, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Zonder […]

 • Werkgroep: Diaconaat

  Vakantie voor ouderen en minder draagkrachtigen

  Vakantie voor ouderen en minder draagkrachtigen.Voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of personen/ gezinnen met een minimum inkomen zijn er vakantie mogelijkheden. Ouderen kunnen ook ondersteuning/advies vragen bij het zoeken naar een voor hen geschikte vakantie, al kunnen ze zelf hun vakantie bekostigen. Voor vragen kunt u bellen met Manita Staps, tel. 3558998

 • Werkgroep: Diaconaat

  Mantelzorg

  Er zijn in Nederland veel mensen die voor elkaar zorgen zonder te weten dat zij mantelzorger zijn. Soms gaat het om een partner, maar het kan ook een ander zijn. Sinds een jaar heeft diaken Manita Staps mantelzorg in haar “pakket”. Haar taak is tussenpersoon zijn voor de mantelzorger en stichting “de kap”. Deze organisatie […]