Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

Werkgroep: Diaconaat

De diaconie is de instantie binnen de kerk die verantwoordelijk is voor het diaconale-maatschappelijke- werk van de kerk. Het diaconaat rond de Goede Herderkerk wordt georganiseerd vanuit de diaconale werkgroep.
Een belangrijke taak van de diaconie is het omzien naar mensen, die maatschappelijk in een moeilijke situatie verkeren b.v. door financiële problemen of om andere redenen hulp nodig hebben. De diaconie signaleert problemen en helpt waar mogelijk. De hulp kan bestaan uit advisering of het wegwijs maken bij de gemeentelijke overheid. Soms is directe financiële hulp gewenst en als het om kleine bedragen gaat, kan de wijkdiaconie daar over beslissen. Betreft het een moeilijke situatie waar grotere bedragen of leningen mee gemoeid zijn, dan wordt de centrale diaconie van Apeldoorn ingeschakeld. Ook heeft de diaconie middelen ter beschikking ten behoeve van mensen die door financiële oorzaken niet op vakantie kunnen gaan. Voor verdere informatie zie de actie Samen Vakantie Vieren.

Ook kan de diaconie ondersteuning krijgen van de diaconaal consulent en een missionair medewerker.

Bij de diaconale activiteiten binnen de gemeente zijn ook diaconale medewerkers aangesteld. Zij helpen mee bij het avondmaal.

Bij de uitvaartdiensten vanuit de gemeente is er een diaken aanwezig.Die vertegenwoordigt de diaconie en de gemeente.

Voorzitter :
Secretaris : Siny Dijkens

Wilt u de diaconie steunen door een bedrag over te maken? Dat kan.
Penningmeester wijkkas diakonie: Bertus Dalhuisen.
NL05RABO03940.72.456 t.n.v. Prot. Gemeente West.

 • Nieuws Werkgroep: Diaconaat

  Vakantiegeld Samen Delen

  Kun jij het je voorstellen? Zo weinig inkomen hebben, dat je in de zomervakantie zelfs geen dagje met je kinderen uit kunt. Geen geld hebben voor het treinkaartje om bij je kleinkinderen op bezoek te gaan. Geen reserves kunnen opbouwen om een kapotte wasmachine te vervangen. Voor veel mensen in onze omgeving is dit dagelijkse […]

 • Werkgroep: Diaconaat

  Vakantie voor ouderen en minder draagkrachtigen

  Vakantie voor ouderen en minder draagkrachtigen.Voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of personen/ gezinnen met een minimum inkomen zijn er vakantie mogelijkheden. Ouderen kunnen ook ondersteuning/advies vragen bij het zoeken naar een voor hen geschikte vakantie, al kunnen ze zelf hun vakantie bekostigen. Voor vragen kunt u bellen met Manita Staps, tel. 3558998

 • Werkgroep: Diaconaat

  Mantelzorg

  Er zijn in Nederland veel mensen die voor elkaar zorgen zonder te weten dat zij mantelzorger zijn. Soms gaat het om een partner, maar het kan ook een ander zijn. Sinds een jaar heeft diaken Manita Staps mantelzorg in haar “pakket”. Haar taak is tussenpersoon zijn voor de mantelzorger en stichting “de kap”. Deze organisatie […]

 • Werkgroep: Diaconaat

  Dagjes uit met Lies

  Voor een gezellig en onbezorgd dagje uit. Dagje uit met Lies organiseert dagjes of middagjes uit voor actieve senioren, 50 jaar of ouder, die lichamelijk en mentaal in goede gezondheid zijn en die het lekker vinden er even een dagje tussenuit te zijn, maar die er zelf niet meer toe komen. De uitjes vinden plaats […]

 • Werkgroep: Diaconaat

  Schuldhulpmaatje

  Een schuldhulpmaatje is de steun en toeverlaat voor mensen die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken. Een maatje kan iemand ondersteunen om nog op tijd het tij te keren. Een maatje kan iemand begeleiden en bemoedigen tijdens een traject van schuldhulp en ook daarna nog helpen om de financiële huishouding op orde te […]