Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

Werkgroep: Pastoraat

Het pastoraat rond de Goede Herderkerk wordt georganiseerd vanuit de pastorale raad. Pastoraat is een zaak van héél de gemeente en betekent in het spoor van Jezus omzien naar elkaar in wat mensen bezig houdt en beweegt. Ten dienste van het georganiseerde pastoraat zijn werkzaam de predikanten, ouderlingen, pastoraal medewerkers, contactpersonen en medewerkers van de Vrijwilligersdienst West (VDW).

De predikant is verantwoordelijk voor de pastorale zorg in onze wijk. De wijk is verdeeld in 6 werkgebieden. In ieder werkgebied is een team werkzaam dat bestaat uit een pastoraal ouderling, een diaken, een ouderling-kerkrentmeester en, niet in de laatste plaats, pastorale bezoeksters of bezoekers. Voor aansturing en coördinatie heeft elk werkgebied een coördinator en een reserve-coördinator.

Gemeenteleden die niet binnen de wijk wonen maar zich naar de Goede Herderkerk hebben laten overschrijven, de buitenwijkse leden, zijn ingedeeld bij werkgebied 4.

De indeling van de werkgebieden vindt u op deze website onder Algemeen / adressen.

Huisbezoek

“Hoe gaat het met U?”
Het huisbezoek zoals dat vroeger ging, zo officieel en wat ‘streng’, zo gebeurt dat niet meer. Als je met ouderen erover praat dan blijkt dat ze er soms geen goede herinneringen aan hebben. Zo is het (traditionele) huisbezoek wat in diskrediet geraakt. Het eigene van huisbezoek is gebleven en wordt tegenwoordig zo geformuleerd: ‘Hoe gaat het met u?’ U, gemeentelid staat centraal met uw ervaring, van verdriet of vreugde. In het gesprek kan dan ook expliciet ons geloof ter sprake komen. Zo doen we dat tegenwoordig, de bezoekers vanuit de kerk.
Huisbezoek wordt niet alleen gebracht door predikant, ouderling of pastoraal medewerker. Ook vrijwilligers van de VDW en contactpersonen brengen bezoeken aan gemeenteleden. Deze bezoeken hebben soms een iets andere invalshoek, met meer het accent op de ‘gewone’ dingen.
Maar ook dan kan over ons geloof worden gesproken. Bij alles geldt dat geloof en leven niet uit elkaar gehaald worden, maar dat wij gelovig spreken over ons leven: meelevend, respectvol, zoekend naar waar het om gaat.
Bij het bezoekwerk wordt prioriteit gegeven aan bijzondere situaties. Het is echter geen goede zaak om daarmee te volstaan. Voor iedereen moet er gelegenheid zijn een huisbezoek te ontvangen, waar over kerkelijke en geloofszaken kan worden gesproken. In deze gevallen volstaat een bericht aan de coördinator van uw werkgebied, of aan de scriba.

  • Ontmoetingsmiddagen 60+ Seizoen 2019-2020

    Programma ontmoetingsmiddagen 60+ Voor het nieuwe seizoen 2019-2020 heeft de VDW (VrijwilligersDienstWest) een programma samengesteld met negen ontmoetingsmiddagen 60+. 2019. Woensdag 25 september 15.00 uur: Vanmiddag verwelkomen we mevrouw Diny Varwijk, zij vertelt over haar werk voor vluchtelingen in Zuid-Soedan en Libanon. We sluiten de middag af met een broodmaaltijd. Woensdag 23 oktober: Middagtocht, informatie volgt […]

  • Met elkaar meeleven … voor elkaar bidden

    Met elkaar meeleven … voor elkaar bidden. Dat doen we in de kerk en misschien ook thuis. Wat kan het dan goed zijn als de naam klinkt. Het gebeurt maar zelden dat er voor iemand voorbede gevraagd wordt, of dat iemand voor zichzelf voorbede vraagt. Jammer. Het kan zo goed zijn om te weten dat […]

  • Omzien naar elkaar

    Pastoraat is niet meer standaard jaarlijks een huisbezoek van één of twee ouderlingen. Ouderen worden in onze wijk door medewerksters van de VDW bezocht. En verder is het van belang dat u het zelf laat weten als u een bezoek op prijs stelt. Veel mensen vinden het lastig om zelf te bellen. Dat kunnen we […]