Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

Pastoraat Goede Herderkerk

Organisatie

Pastoraat

Pastoraat Goede Herderkerk
Pastoraat is een zaak van héél de gemeente en betekent in het spoor van Jezus omzien naar elkaar in wat mensen bezig houdt en beweegt. De gemeente van de Goede Herderkerk vindt omzien naar elkaar erg belangrijk! In feite wordt er pastoraat bedreven overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan, in naam van Jezus. En dat gebeurt op heel veel plekken in onze mooie gemeente. Pastoraat ontstaat spontaan tijdens ontmoetingen en in groepen waarin men samenkomt, maar kan zeker ook op aanvraag.

Ontmoetingspastoraat
Deze vorm van pastoraat omvat het omzien naar elkaar binnen de diverse activiteiten en ontmoetingsmomenten binnen het kerkelijk leven, waarbij gemeenteleden zich betrokken voelen en aandacht voor elkaar hebben. Vreugde en verdriet, zorg en blijdschap kunnen gedeeld worden. Dit gebeurt volop binnen de gemeente van de Goede Herderkerk.

Intensief pastoraat
Onder intensief pastoraat valt begeleiding van mensen die vastlopen in het leven, (ernstig) ziek zijn, die stervend zijn en/of om een stervende heen staan. Ook gaat het om hen die bijvoorbeeld gezinsproblemen hebben, mensen met psychische klachten, en zij die dringende geloofsvragen hebben etc. Voor deze vorm van pastoraat, dat in principe tijdelijk van aard is, dragen de beide pastores primair de verantwoordelijkheid.

Pastores
Dominee Annelies Jans is de pastor voor gemeenteleden jonger dan 75 jaar. Nicole Blaauw is ouderenpastor voor gemeenteleden ouder dan 75 jaar. Beide pastores worden ondersteund door daartoe gekwalificeerde gemeenteleden, de ‘groep intensief pastoraat’.
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de pastores: zie contactgegevens pastores.

Dominee Annelies Jans is 1x per 2 weken aanwezig tijdens het Open Inloopspreekuur elke woensdagmiddag van 15:00 – 17:00 uur in de Goede Herderkerk. Zij wordt afgewisseld door vrijwillige ‘luisteraars’. Ook dit is een goed moment om een gesignaleerd verzoek tot (intensief) pastoraat door te geven, of zelf een pastorale behoefte uit te spreken.

Pastoraal Meldpunt
Één telefoonnummer en één e-mailadres voor de hele gemeente voor pastorale aandacht. Het Pastoraal Meldpunt bestaat uit een aantal gemeenteleden: Ada Bruijns, Cocky van Hell, Oege Wierda en Kees Wenniger en zijn bereikbaar via een mobiele telefoon die rouleert, via e-mail, én via persoonlijk contact. Zij bekijken op welke wijze in de pastorale behoefte kan worden voorzien.

 • Nieuws Pastoraat Goede Herderkerk

  Vacature Pastoraal werker

  Pastoraal werker Apeldoorn (16 uur) De Protestantse wijkgemeente Goede Herderkerk in Apeldoorn is op zoek naar een pastoraal werker. Omzien naar elkaar is belangrijk in de Goede Herderkerkgemeente. Daarom zoeken wij, ter aanvulling van de actieve pastorale inzet van vele gemeenteleden, een kerkelijk werker die zich wil inzetten in het (ouderen)pastoraat. De functie beslaat 16 […]

 • Nieuws Pastoraat Goede Herderkerk

  Gemeente contactmoment 6 + 7 oktober 2021

  Flyer Gemeente contactmoment 2021 Thema: Opmerkzaamheid Omzien naar elkaar gebeurt volop binnen onze gemeente. Het is goed om dat te (h)erkennen, daar staan we vaak niet bij stil tijdens een ontmoeting of activiteit. Voor het oppikken van signalen en behoeftes van een ander is opmerkzaamheid nodig. Een ander wérkelijk te ontmoeten gaat niet altijd vanzelf. […]

 • Nieuws Pastoraat Goede Herderkerk

  Pastoraal Meldpunt

  Zoals u misschien in de actieplannen 2020 hebt gelezen: een Denktank is bezig geweest met een andere organisatieopzet binnen het pastoraat: een metamorfose van verzorgings- naar ontmoetingspastoraat. Nu is het moment om de eerste stap binnen die andere organisatie te zetten: de start van een Pastoraal Meldpunt. (ingegaan 14 september 2020) Één telefoonnummer, één e-mailadres, […]