Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

Werkgroep: Kerk in Actie (KiA)

  • Werkgroep: Diaconaat Werkgroep: Kerk in Actie (KiA)

    Werkgroep Kerk In Actie / Moldavië

    Samenwerking met de Grote Kerk. voor dagcentrum Baurci in Moldavië! In Moldavië, het armste land van Europa, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Zonder […]

  • Werkgroep: Kerk in Actie (KiA)

    ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)

    Wat is ZWO? De ZWO ondesteunt de 4 buitenlandse programma’s van kerkinactie: – zending – werelddiaconaat – noodhulp – kinderen in de knel Zending In ontwikkelingslanden hebben veel mensen een moeizaam bestaan. Zij weten zich getroost door de boodschap van het Evangelie. Kerkinactie bevordert dat wereldwijd zoveel mogelijk mensen daarmee in aanraking komen, bijvoorbeeld door de […]