Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

Jeugd

Kinderoppas

Iedere zondagmorgen, tijdens de kerkdienst, is er in een aparte ruimte kinderoppas voor de kleintjes. De kinderoppas is bestemd voor kinderen tot vier jaar.

Jeugd

Bericht over de toekomst van de Kindernevendienst

Het is je vast wel opgevallen. Er zijn steeds minder kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar die naar de kindernevendienst gaan. In de vrijdagmail van 22 november jl. heeft hierover al een kort berichtje gestaan. Om te voorkomen dat bij de kindernevendienst soms (vaak) maar één kind aanwezig, en om ervoor te zorgen dat de kinderen een onderlinge band opbouwen en samen het geloof ontdekken, heeft de Wijkkerkenraad gekozen voor een andere opzet. Hierin heeft de Wijkkerkenraad het advies van de kindernevendienstleiding opgevolgd en gekeken naar het succes en de werkwijze van de Godmode.

Vanaf april 2020 zal er één keer in de maand ‘Kinderkring’ zijn (bij een nieuwe opzet, hoort een nieuwe naam). De Kinderkring zal, net zoals de Godmode dat doet, om 10.00 uur starten in de eigen ruimte en de kinderen komen pas weer terug bij de zegen. De maandelijkse Kinderkring is dus een stuk langer dan de vroegere Kindernevendienst: genoeg tijd om als leiding echt uit te pakken en van de kinderkring elke maand een feest te maken! Het idee is dat de Kinderkring zó leuk is, dat de kinderen deze niet willen missen: vanwege het leuke programma, en de ontmoeting met leeftijdsgenoten. En wie weet trekt deze opzet ook nieuwe kinderen aan!

In goed overleg met de Godmode, zal zowel de Kinderkring als de Godmode vanaf april plaats gaan vinden op de 2de zondag van de maand, beide groepen in hun eigen ruimte. Dit is dus ook een verandering voor de Godmode, want die kwam tot op heden altijd de 1ste zondag van de maand bij elkaar. De eerste Kinderkring vindt dus plaats op zondag 12 april 2020. Aan het eind van de dienst komen de kinderen en de tieners terug in de kerkzaal, zodat we gezamenlijk en als één gemeente de zegen kunnen ontvangen.

Op de overige zondagen van de maand zal er voor de kinderen van 4 tot 12 jaar gezorgd worden voor opvang, tijdens de schriftlezingen en de preek. Zónder programma, maar met mogelijkheid om te knutselen, tekenen, een spelletje te doen, etc. Voor de begeleiding van deze opvang zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Het gaat maar om een paar keer per jaar. Als je denkt, dat wil ik wel of wanneer je meer wilt weten, stuur dan een mailtje naar Menkedina Blouw ().

 

Categese

De wijkgemeenten rond de Jachtlaankerk en de Goede Herderkerk organiseren samen catechese voor kinderen uit groep 5 tot en met 8 van de basisschool.
Na de herfstvakantie starten de verschillende catechesegroepen; groep 8 start in januari. Informatie over de verschillende catechesegroepen is verkrijgbaar bij Emmy Verheul, tel. 055 578 77 62, e-mail: . Bij Emmy kun je je ook opgeven. Tot snel!   Ds. Annelies

Groep 5 en 6: 13 februari 2019, van 14.30-15.30 uur  In twee bijeenkomsten willen we de kinderen vertrouwd maken met dingen die in en rond de kerk gebeuren en daar betekenis aan geven. Op 21 november komen we bij elkaar in de Jachtlaankerk en gaan we aan de slag rond symbolen. Op 13 februari doen we een speurtocht in de Jachtlaankerk.

Groep 7 en 8: basiscatechese. Beide groepen komen zes keer bij elkaar, van 13.15-14.00 uur. Rode draad is ‘wat zie je en wat betekent het?’ We hebben het over allerlei dingen die je in en rond de kerk hoort en ziet. We vertellen verhalen, we gaan samen een keer ergens naar toe, we versieren kaarsen met was, je leert een paar woorden Hebreeuws, we gaan proberen om namen in steen uit te houwen en nog veel meer. Zo kom je er langzamerhand achter wat dingen betekenen.

Groep 7 komt bij elkaar op: 31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november, en 12 december.

Groep 8 start in 2019.