Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

Jeugd

Jeugd

Bericht over de Kindernevendienst / Kinderkring

De kinderkring cq kindernevendienst wordt alleen georganiseerd tijdens de gezamelijke kerkdiensten van de Grote Kerk, Jachtlaankerk en de Goede Herderkerk

 

 

Categese

De wijkgemeenten rond de Jachtlaankerk en de Goede Herderkerk organiseren samen catechese voor kinderen uit groep 5 tot en met 8 van de basisschool.
Na de herfstvakantie starten de verschillende catechesegroepen; groep 8 start in januari. Informatie over de verschillende catechesegroepen is verkrijgbaar bij Emmy Verheul, tel. 055 578 77 62, e-mail: . Bij Emmy kun je je ook opgeven. Tot snel!   Ds. Annelies

Groep 5 en 6: 13 februari 2019, van 14.30-15.30 uur  In twee bijeenkomsten willen we de kinderen vertrouwd maken met dingen die in en rond de kerk gebeuren en daar betekenis aan geven. Op 21 november komen we bij elkaar in de Jachtlaankerk en gaan we aan de slag rond symbolen. Op 13 februari doen we een speurtocht in de Jachtlaankerk.

Groep 7 en 8: basiscatechese. Beide groepen komen zes keer bij elkaar, van 13.15-14.00 uur. Rode draad is ‘wat zie je en wat betekent het?’ We hebben het over allerlei dingen die je in en rond de kerk hoort en ziet. We vertellen verhalen, we gaan samen een keer ergens naar toe, we versieren kaarsen met was, je leert een paar woorden Hebreeuws, we gaan proberen om namen in steen uit te houwen en nog veel meer. Zo kom je er langzamerhand achter wat dingen betekenen.

Groep 7 komt bij elkaar op: 31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november, en 12 december.

Groep 8 start in 2019.