Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

Middengeneratie

Kring 25+

De Kring 25+ bestaat uit een groep mensen in de leeftijd vanaf (ongeveer) 25 jaar tot (ongeveer) 45 jaar. De Kring 25+ komt eens per maand bijeen om onder leiding van ds. Annelies Jans te praten over onderwerpen die verband houden met het geloof. Daarbij staat “leren en reflecteren” centraal. Hoe moeten bepaalde verhalen en passages in de Bijbel worden uitgelegd en hoe kan het geloof worden toegepast in het dagelijkse leven?
Vanaf september vindt een aantal bijeenkomsten plaats, waarbij iedere avond een ander thema aan de orde komt. Onderwerpen die dit seizoen aan de orde komen zijn: “Zondvloedverhalen uit diverse tradities”, “Geloof en politiek: verenigbaar?”, “Noachitisch verbond en de implicaties daarvan”, “Christelijke opvoeding”, “Uitverkiezing”, “Natuurwetenschap en geloof”, “Geloof in het dagelijks leven”.
Deze onderwerpen worden vanuit een theologisch kader belicht. Verder is er natuurlijk vooral ruimte om over deze onderwerpen met elkaar van gedachten te wisselen.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Abraham Esmeijer of Adilia Bekking. Geïnteresseerden kunnen hun e-mailadres op een verzendlijst laten plaatsen, zodat zij rechtstreeks voor de bijeenkomsten worden uitgenodigd.
Iedereen is welkom!
Adilia Bekking: / 055-5361920 / 06-22555677