Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

Ouderen

VDW (Vrijwilligersdienst West)

Over inloopmiddagen voor 60 + ers voorheen de VDW
Met veel plezier en inzet heeft de VDW de laatste jaren de ouderenmiddagen verzorgd.  Er werden sprekers  ingehuurd, mensen met powerpointpresentaties over de natuur of over kunst, cabaretachtige middagen, middagen over goede doelen of over maatschappelijke onderwerpen. Toch loopt het bezoekersaantal terug. Er zijn ook minder vrijwilligers, door de  stijgende leeftijd of afnemende gezondheid.
Daarom gaan we het roer omgooien. We kiezen voor de naam inloopmiddagen, ze zijn bestemd  voor  60+ ers. Informele middagen waar best een onderwerp aan te pas kan komen, maar het hoeft niet. Mensen kunnen zelf iets bedenken en het ook uitvoeren. Er moet ruimte zijn voor gezelligheid en gesprek. Met ingang van het komende seizoen gaan we daarmee beginnen.

Daarnaast zijn we op zoek naar een liturgiegroepje van 2 of 3 mensen die het leuk vinden om voor de adventsviering en de 40dagen/paasviering voor senioren  en belangstellenden de liturgie samen te stellen.
Tot nu toe is het niet gelukt om een nieuwe voorzitter te vinden.  Een beter naam zou coördinator zijn. Dat hoeft niet 1 persoon te zijn, er kunnen ook 2 mensen de taken samen delen.
Wekt het uw belangstelling? Wilt u weten wat het inhoudt?  Neem dan contactpersonen Nel v.d. Dool, tel.  3553836 of Ger Boon tel. 3554949
Er is een jaarprogramma gemaakt, zodat we kunnen beginnen. Er is ruimte voor gesprek en ontmoeting en er kunnen ideeën of activiteiten ingevoegd worden. Heeft u een goed idee, kom er mee.
De activiteiten zijn op de woensdagmiddag van 15.00 -17.00 uur. De zaal is om 14.45 uur open.

Agenda 2019

  • 30 januari. Nieuwjaars middag. met een hapje en een drankje, waar u gezellig bij kan praten. Een leuke bingo.
  • 27 februari. Arda  van Dulmen komt vertellen over haar tocht van Maastricht naar Rome via de oudste pelgrimsweg die bestaat: De Via Francigena. Zoals u ziet weer een presentatie van iemand uit onze Goede Herderkerk, het wordt vast interessant.
  • 31 maart. Op verzoek gaan we deze keer spelletjes doen. Kom gezellig meedoen, neem een  spel mee of verzin een eigen spel.
  • 17 april. Viering 40 dagentijd en Pasen. De kerk is open vanaf 15.00 uur, de dienst begint om 15.30 uur. Aansluitend aan de dienst is er een broodmaaltijd. De tafels staan prachtig gedekt in de kerk en het gezellig samen eten wordt zeer gewaardeerd.
  • 29  mei. De dagbustocht. Nadere informatie volgt.
    We hopen op uw belangstelling. Kom eens een keer kijken, iedereen is welkom.