Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

Ouderen

Ontmoetingsmiddagen 60+

In de Goede Herderkerk, Asselsestraat 199 is elke maand een bijeenkomst, meestal op de laatste woensdag van de maand. Voor diegenen die voor de eerste maal komen: familie, vrienden en kennissen zijn van harte welkom op deze middagen. Er is ruimte voor gesprek en ontmoeting en er kunnen ideeën of activiteiten ingevoegd worden. Heeft u een goed idee, kom er mee. Kunt u niet op eigen gelegenheid komen, er kan vervoer geregeld worden, hiervoor kunt u contact opnemen met mevr. van der Land, tel. 355 71 44 of mevr. Groothuis, tel. 521 33 07.

De activiteiten zijn op de woensdagmiddag van 15.00 -17.00 uur. De zaal is om 14.45 uur open.

Programma 2019

Woensdag 25 september 15.00 uur: Vanmiddag verwelkomen we mevrouw Diny Varwijk, zij vertelt over haar werk voor vluchtelingen in Zuid-Soedan en Libanon. We sluiten de middag af met een broodmaaltijd.

Woensdag 23 oktober: Middagtocht, informatie volgt nog.

Woensdag 27 november 15.00 uur: Mevrouw Kusters neemt ons mee op reis per trein door Midden- en Zuid Afrika.

Woensdag 18 december 15.30 uur: Advent/Kerstviering.

Programma 2020

Woensdag 29 januari 15.00 uur: Nieuwjaarsmiddag met een hapje en een drankje en waar we even bij kunnen praten.

Woensdag 26 februari 15.00 uur: De heer Schuur vertelt ons over reanimatie.

Woensdag 08 april 15.30 uur: Paasviering.

Woensdag 29 april 15.00 uur: Deze ontmoeting staat in het teken van Koningsdag. Ieder kan zo mogelijk voorwerpen van ons Koningshuis meenemen. Meneer Kroon vertelt ons over een persoon van het Huis van Oranje.

Woensdag 27 mei: Dagtocht, informatie volgt nog.