Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

Ouderen

Advent – Kerstviering 70+  –  woensdag 21 december 2022

U wordt van harte uitgenodigd deze viering bij te wonen in de Goede Herderkerk. Om 15.00 u. staan thee, koffie met iets lekkers erbij voor ons allen klaar in de gezellig ingerichte achterzaal. Om 15.30 u. begint de viering, m.m.v. Catharina van Valen (onze eigen ouderen-pastor) voor de meditatie en dhr. Teun Kalter aan de piano.

Het thema van de viering is: “Verlangen”. Na de viering is er een pauze waarin u koffie of thee krijgt aangeboden met, gewoontegetrouw, een overheerlijke appelflap. Na de pauze volgt een kerstverhaal. We besluiten de middag met het zingen van ‘Ere zij God’.

We willen graag weten op hoeveel mensen er gerekend kan worden, dus graag opgeven bij de dames: Reiny Groothuis, tel: 521 33 07 of Gerry v.d. Land, tel: 355 71 44. Ook voor evt. vervoer.

Hartelijke groet, de VDW

 

Programma Vrijwilligers Dienst West 2023

Als VDW (Vrijwilligers Dienst West) willen wij graag alle 70+ (senioren) een aantrekkelijk programma aanbieden. Als u zelf ideeën heeft voor het programma dan horen we dat graag, zodat we dit kunnen opnemen in een volgende programmering. Voor algemene informatie of het doorgeven van ideeën kunt u terecht bij Nel van den Dool (tel:055 355 38 36; email: ) of Gerrie van de Land (tel:055 355 71 44)

We hopen u graag te  ontmoeten tijdens één of meerdere van onze middagen.

WoensdagActiviteitTijdstip
25 jan. 2023Nieuwjaarsbijeenkomst; gezellige middag met koffie, thee, glühwein en spelletjes.15.00-17.00 u.
22 febr. 2023Alie Schaap van de organisatie Christenen voor Israël vertelt ons over Joodse feesten15.00-17.00 u.
5 april 2023Paasviering met aansluitend een broodmaaltijd. Graag vooraf opgeven, zie boven.
26 april 2023Henk van den Waard van de vereniging Oud Apeldoorn vertelt ons aan de hand van een filmpje over de bevrijding van Apeldoorn15.00-17.00 u.
24 mei 2023Dag- of middagtocht; dit is ook voor ons nog een verrassing. Hier hoort u later meer over.Wordt nog bekend gemaakt

Op de laatste woensdag in de maanden juni, juli en augustus is er geen programma, maar u bent welkom voor een kop koffie, thee, gezelligheid en eventueel om een spelletje te spelen.