Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

Laatste nieuws uit het Moderamen voor de kerkdienst van a.s. zondag!

Dag lieve mensen,

Als moderamen van de Goede Herderkerk vinden we het belangrijk om u zo goed en tijdig mogelijk te informeren over belangrijke onderwerpen in en rond onze wijkgemeente. Dat geldt nu in het bijzonder voor informatie over Covid-19 en de veiligheid van gemeenteleden tijdens kerkelijke activiteiten zoals het bijwonen van de zondagse erediensten. In dat licht is aan u de afgelopen week via de vrijdagmail een dringend beroep gedaan om de eredienst van de afgelopen zondag zoveel mogelijk online bij te wonen De reden daarvoor was informatie dat er op zondag 1 november mogelijk een met Corona besmet persoon in het kerkgebouw was geweest. We hebben toen die maatregel uit voorzorg en veiligheidsoverwegingen moeten nemen. Hartelijk dank dat u daar op zo’n fijne manier medewerking aan hebt verleend.

We zijn nu twee weken verder dan 1 november en we zijn erg blij dat er geen signalen meer zijn gekomen over mogelijke besmettingen.

Gegeven de huidige situatie van geen meldingen of wetenschap van besmettingen, willen we de mogelijkheid tot het bijwonen van de erediensten weer terugbrengen naar het maximale aantal van 30 personen, exclusief medewerkers. U kunt zich voor de komende dienst op zondag 15 november weer aanmelden via email: , of telefonisch (Pleun 06-15178725 of Arda 06-23009413).

Wellicht ten overvloede benadrukken wij het belang van het naleven van alle maatregelen die gelden voor een kerkbezoek (hygiëne, mondkapje, afstand houden, registratie etc.).

Mocht u maar het geringste vermoeden hebben dat u besmet bent of in contact of nabijheid bent geweest van een met corona besmet persoon, of wanneer u klachten heeft, dan vragen wij u uiteraard om niet naar de kerk te komen en de dienst thuis online mee te maken via https://dienstmeekijken.nl/ghkapeldoorn.

Tenslotte. Wij begrijpen volkomen dat het verwarrend voor u kan zijn om in deze tijd regelmatig berichten van ons te ontvangen over het wel of niet kunnen bezoeken van de kerk. Het is in ons aller belang dat we met elkaar de passende maatregelen nemen om onze gezondheid te beschermen.

Met hartelijke groet,

Het moderamen