Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

Brief van de voorzitters Grote Kerk, Jachtlaankerk en Goede Herderkerk

Nieuwjaarsbrief voor de gemeenteleden 

Januari 2024

Beste gemeenteleden,

 

Voor ons ligt 2024.  Met het Licht van Kerst in de rug beginnen wij opnieuw.  Zo gaat het al jaren. Steeds weer mogen wij Kerst, Pasen en Pinksteren vieren.  Bij God is het nooit over.   Wat er ook gebeurt het Licht wordt steeds weer ontstoken.

Als dat geen mooie toekomstverwachting is…….

Daarbij zijn wij als mens onmisbaar. God steekt het Licht aan maar wij moeten het (uit)delen, in woord en daad, dichtbij en over grenzen heen. Dan pas gebeurt er wat.

Met de belofte van het steeds terugkerende Licht mogen we ook met vertrouwen naar de toekomst van onze kerk kijken.  Hoezo vertrouwen…?   In deze tijd?
Zowel bij de Rooms Katholieken als bij de Protestanten zijn kerksluitingen aan de orde van de dag.  Het geld is op.
Hoezo Toekomstverwachting….?

En toch, wij zijn ervan overtuigd dat er toekomst is voor de kerk.  Als je ziet hoeveel mensen actief betrokken zijn bij kerkelijk werk, wat kerken op diaconaal gebied kunnen betekenen in de samenleving en hoeveel mensen op zoek zijn naar zingeving dan hebben we nog steeds een belangrijke functie in de maatschappij.
Juist daarom is het van belang dat wij positief blijven, dat wij iets uitstralen.  Dat heeft te maken met attitude, met elkaar vasthouden en samenwerken, ook over wijkgrenzen heen, met oog voor verandering en met tolerantie voor elkaars geloofsopvattingen.
Het heeft ook een beetje te maken met geld, vergeet dat niet. We noemen dat toch even, met het oog op de komende actie kerkbalans.

Dit jaar zal o.a. in het teken staan van verdere toekomstverkenning in Noord West.
Samenwerking tussen de Goede Herder kerk, de Grote Kerk en de Jachtlaankerk.
De winterkerk is daar al een mooi voorbeeld van en wij zijn met elkaar in gesprek over verbreding van die samenwerking.
Deels omdat er een financiële noodzaak is in deze tijd maar zeker ook omdat we het goede bij elkaar naar boven halen en samen misschien wel meer kerk kunnen zijn dan alle drie apart.

We hopen u eind februari op een gemeenteavond te informeren over onze gezamenlijke verkenningstocht naar kerkzijn in de toekomst.  Naast informatie vanuit de commissie Toekomstverkenning horen wij dan ook graag hoe u hier over denkt en wat uw wensen en verwachtingen zijn.

Met het Licht in de rug gaan wij vol goede moed het nieuwe jaar in. Het Licht is niet alleen achter ons, het ligt ook voor ons in de symboliek van de Opstanding en in het Vuur van de Geest. Maar het zit bovenal in ons zelf. Wij zijn de Lichtdragers.

 

“Dat er licht mag zijn in onze harten,

dat wij ruimte scheppen, plaats maken voor velen.

Dat er licht mag zijn in onze gedachten,

dat wij komen tot nadenken en eerlijke besluiten.

Dat er licht mag zijn op onze wegen,

dat wij niet dwalen en voor elkaar een doolhof zijn.

Als wij licht uitdelen, wordt het niet minder maar meer”

 

 

Allart Bosch, voorzitter Grote Kerk

Chris Dijkens , voorzitter Goede Herderkerk

Roland Zeilstra , voorzitter Jachtlaankerk.