Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

Dringend gevraagd: Een voorzitter voor de pastorale raad

Wij zijn een gemeente waarin het omzien naar elkaar hoog in het vaandel staat. Maar kan dit zo blijven??

Al vanaf april 2018 hebben wij, het moderamen van de wijkkerkenraad Goede Herderkerk u via de vrijdagmail gevraagd om na te denken over het voorzitterschap van onze pastorale raad. Mirjam Bakx, onze ouderling die dit tot juli 2018 heeft gedaan, is verhuisd naar Utrecht en daardoor niet in staat die taak nog naar haar eigen tevredenheid uit te voeren. Nu zijn we gestart in 2019 en hebben we, ondanks het persoonlijk vragen van diverse mensen in de afgelopen maanden, nog steeds niemand beschikbaar gevonden deze functie te vervullen. Dit is zeer zorgelijk! We willen als gemeente graag naar elkaar omzien, juist bij ziekte en zorg. Een goede organisatie van deze pastorale zorg is uiterst belangrijk. Dit wordt op deze manier onmogelijk gemaakt.

Daarom dat we via deze afzonderlijke mail nogmaals bij u aankloppen: Denkt u deze functie te kunnen vervullen of weet u iemand waarvan u denkt dat diegene ertoe bereid zou zijn? Meld het ons dan!
Mirjam is uiteraard van harte bereid alle informatie te geven over de inhoud van de functie en u in te werken. U hoeft het niet alleen te doen!

Ook maken we van de gelegenheid gebruik om u erop te attenderen, dat in september 2 ouderlingen aftredend zijn. Daarmee blijven er nog 2 ouderlingen over. U begrijpt dat we ook deze vacatures graag op tijd gevuld zouden zien!

Wij hopen dat u deze oproep serieus in overweging neemt. U kunt voor meer informatie en/of aanmelding zich wenden tot de scriba, Johan van Beek () of Mirjam Bakx ().

Het moderamen van de wijkkerkenraad