Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

Gemeente contactmoment 6 + 7 oktober 2021

Flyer Gemeente contactmoment 2021

Thema: Opmerkzaamheid

Omzien naar elkaar gebeurt volop binnen onze gemeente. Het is goed om dat te (h)erkennen, daar staan we vaak niet bij stil tijdens een ontmoeting of activiteit.

Voor het oppikken van signalen en behoeftes van een ander is opmerkzaamheid nodig. Een ander wérkelijk te ontmoeten gaat niet altijd vanzelf. Met de handvaten die u krijgt tijdens het gemeente- contactmoment wordt dit makkelijker.

Ds. Annelies Jans verzorgt een inleiding. Daarna is er een korte presentatie over de metamafose van verzorgings-pastoraat naar ontmoetings-pastoraat. En we gaan met een praktijkopdracht aan de slag.

Jong en ouder is van harte welkom om mee te doen aan dit gemeente contactmoment in de Goede Herderkerk:

  • Woensdag 6 oktober van 19:30 – 21:30 uur
  • Donderdag 7 oktober van 14:00 – 16:00 uur

De inhoud van de avond- en de middagsessie is gelijk.

Een kwartier voor aanvang staan de deuren open en starten we met koffie, thee óf sprankelend water.

Graag je naam noteren op de flipover in de hal en aangeven of je tijdens de avond- of mddagbijeenkomst aanwezig bent. Aanmelden is ook mogelijk via of bij Pleun 06-15178725 / Arda 06 – 23009413

We zien uit naar je komst!

Taakgroep Pastoraat: Annelies, Ienke, Jan, Kees