Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

Gemeentedag Goede Herderkerk 11 juni 2022

U I T N O D I G I N G

Van harte nodigen wij u uit voor de ontspanningsdag van de wijkgemeente Goede Herderkerk.
Zaterdag 11 juni 2022.(Oude Oenerweg 9, 8161 PL Epe, tel. 0578-612164)
De ontspanningsdag staat in het teken van ontmoeting (en ontspanning). Voor jong en ouder zijn er activiteiten. Maar we beginnen met Koffie en een plakje cake.
Het programma:
10.30 uurVertrek bij de Goede Herderkerk (Carpoolen ivm meerijders)
11.00 – 12.30 uurInloop met koffie (2x) en Cake (1x), ontmoeting / nader kennis maken.
12.30 uurAanvang activiteiten (Spellencircuit = diverse spellen en Indoor Boerenmidgetgolf
Aperitief (tijdens de spelletjes) (3 consumptiemunten per persoon)
14.30 uurAanvang koffietafel
± 16.00 uurEinde ontspanningsdag
De kerkrentmeesters hebben met de Vosselhoeve een deal kunnen sluiten over een all-in prijs van € 27,25 per persoon.
Wij vragen van u zo mogelijk een eigen bijdrage. Te denken valt aan € 15.- per persoon, maar meer (of minder) is natuurlijk ook toegestaan.
Uw bijdrage kunt u overmaken naar bankrekening NL11RABO 03940 00 277, ten name van Goede Herderkerk, ovv ontspanningsdag.
Uw opgave graag voor 1 juni via of op de flipover in de ontmoetingsruimte van de kerk. Bij uw opgave tevens aangeven wanneer u zelf geen vervoer hebt.
Weet u van harte welkom!
Namens de wijkkerkenraad,
De wijkraad van kerkrentmeesters
06-15178725