Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

Goede Herderkerk doet mee aan de: Nationale orgeldag 10 september 2022

Nationale Orgeldag – Apeldoorn Orgelstad

Op zaterdag 10 september 2022 vindt de Nationale Orgeldag plaats, sinds 2002 een jaarlijks
terugkerend evenement.

Zoals gebruikelijk valt deze dag samen met de zaterdag van de Open Monumentendagen.
Doelstelling van de Nationale Orgeldag is om zoveel mogelijk bezoekers in de opengestelde kerken
nader kennis te laten maken met het orgel. Het spel van de organist en de bezichtiging van het orgel
wekken de belangstelling voor dit prachtige instrument als een belangrijk deel van ons cultureel
erfgoed. Provinciale, regionale en lokale orgelkringen, verenigingen en stichtingen zetten zich in om
deze dag tot een succes te maken.

De gemeente Apeldoorn kent een scala aan prachtige orgels. In het kader van de Nationale Orgeldag
is op zaterdag 10 september a.s. Apeldoorn Orgelstad. Op deze dag zullen vanaf 10.00 uur tot 14.30
uur in de gemeente Apeldoornse 7 kerken geopend zijn en worden de orgels daar gedemonstreerd.
Ook heeft het publiek de mogelijkheid zelf de orgels te bespelen.

In onze Goede Herderkerk zullen Reinder Torenbeek en Bert Noordegraaf u hartelijk verwelkomen en
u de kans geven om zelf op het orgel te spelen.
In het kader van de Nationale monumentendagen kunnen de openingstijden van de kerken afwijken.
Het jaarlijkse en gratis slotconcert wordt dit jaar gegeven door stadsorganist Toon Hagen in de
Onze Lieve Vrouwe kerk om 15.00 uur

De deelnemende kerken van Nationale Orgeldag – Apeldoorn Orgelstad:
In deze kerken is er gelegenheid om het orgel te bespelen en zal er regelmatig een
presentatie rond de speeltafel zijn.

Grote Kerk, Loolaan 16 10.00 – 14.30 uur
Julianakerk, Deventerstraat 91 10.00 – 14.30 uur
Gereformeerde Gemeente, Graaf van Lijndenlaan 9 10.00 – 14.30 uur
Goede Herderkerk, Asselsestraat 199 10.00 – 14.30 uur
O.L.V. kerk, Hoofdstraat 18 10.00 – 14.30 uur
Regentessekerk, regenmtesselaan 14 10.00 – 14.30 uur
Herv. kerk Beekbergen, Kerkweg 35 10.00 – 14.30 uur
15.00 uur: O.L.V. kerk, slotconcert door stadsorganist Toon Hagen

Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Actuele informatie wat betreft het programma vindt u op
www.nationaleorgeldag.nl.