Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

Jaarrekening 2021

Protestantse Gemeente Apeldoorn en Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn

Jaarlijks werden de jaarrekeningen gepubliceerd in Perspectief/ZICHT055.
Omdat er geen kerkblad meer is bieden wij u nu de mogelijkheid via de website de jaarrekeningen in te zien .
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u die per mail stellen voor maandag 7 juni 2021
Reacties op de jaarrekening van de Protestantse Gemeente Apeldoorn naar: en op de jaarrekening van de Diaconie naar

Hierna zullen deze jaarrekeningen in de AK worden vastgesteld.

Jaarrekening 2020 College van Kerkrentmeesters

Jaarrekening 2020 College van Diakenen