Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

Kerkdiensten voorlopig – één voor allen – onder het dak van de Grote Kerk

We gaan voorlopig ’s zondags verder op de ingeslagen weg met Jachtlaankerk, Grote Kerk en Goede Herderkerk: ‘één voor allen’. Afwisselend vallen de vieringen onder verantwoordelijkheid van een van onze drie kerken, telkens met de eigen voorganger, musici, zangers, ambtsdragers en liturgie. Dat betekent dat elke viering, dus ook die onder verantwoordelijkheid van de Goede Herderkerk, z’n eigen karakter behoudt. Er is daarnaast besloten om voortaan vanuit één locatie – de Grote Kerk – de kerkdiensten uit te zenden. Aan deze keuzes ligt een aantal redenen ten grondslag:

  • Vanaf het begin van de crisis – de persconferentie op 12 maart – hebben we elkaar als Jachtlaankerk, Grote Kerk en Goede Herderkerk onmiddellijk gevonden in een gezamenlijk alternatief voor de zondagse kerkdiensten. Het is fijn en vruchtbaar om samen op te trekken in deze uitdagende en onzekere tijd. Dat geldt ook voor de drie voorgangers die intensief contact hebben, elkaar kunnen helpen en inspireren.
  • Dat we als kerken om de beurt een kerkdienst voor onze rekening nemen, zorgt voor vertrouwde gezichten. Qua liturgie en karakter van de dienst kan elke kerk zichzelf op de vertrouwde manier profileren. En liturgisch en theologisch zijn de verschillen tussen de kerken overbrugbaar, waardoor ook de diensten van de andere kerken voldoende herkenbaarheid zullen geven.
  • Dat de eigen wijkpredikant maar eens in de drie weken zelf de dienst hoeft te doen, geeft hem/haar bovendien meer tijd en energie voor alle andere taken, zoals pastoraat en uitvaarten, de nieuwsbrief en communicatie, gecombineerd met de zorg voor de kinderen thuis, in deze veeleisende en vermoeiende tijd. Dat maakt deze constructie ook duurzaam, want we weten niet hoe lang we dit vol moeten houden.
  • Uitzenden van de kerkdiensten vanuit één  locatie – de Grote Kerk – bespaart tijd en energie, zorgt voor meer routine en structuur, voor steeds betere kwaliteit van de uitzending, en voor duidelijkheid in de communicatie (steeds dezelfde kanalen). De Grote Kerk heeft als enige een vaste verbinding met Kerkradio Apeldoorn en bovendien betere faciliteiten voor beelduitzending. De visuele achtergrond van de viering is daardoor wel steeds de Grote Kerk, maar de eigen voorganger, musici en liturgie zorgen vooral voor de nodige herkenbaarheid.
  • Deze samenwerking en opzet zal regelmatig worden geëvalueerd en duurt net zolang als de overheidsmaatregelen dat nodig maken.