Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

Lezing: Populisme en christelijk geloof

Dr. Stefan Paas, hoogleraar kerkvernieuwing aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en tot voor kort Theoloog des Vaderlands, spreekt op woensdag 15 januari 2020 in Apeldoorn over:

Populisme en christelijk geloof

De lezing vindt plaats in de Jachtlaankerk te Apeldoorn. Aanvang: 19.30 uur. De toegang is vrij.

Ter inleiding het volgende:

In heel Europa zien we momenteel partijen en leiders die beweren te spreken namens het volk en zich afzetten tegen de elite (waartoe zij doorgaans zelf ook behoren). Veel van die partijen, vooral ter rechterzijde, koketteren graag met christelijke cultuur en de christelijke waarden. In Nederland wist Geert Wilders te vertellen dat christelijke cultuur neerkomt op ‘eigen volk eerst’, terwijl zijn collega Thierry Baudet een christelijk kamerlid vergastte op een eigenzinnige exegese van de bijbelse gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Je ‘naaste’ liefhebben, dat is toch iemand van je eigen volk? Christenen lijken nogal verdeeld over dit soort populisme. Enerzijds voelen velen wel iets aan van de onvrede waarin dit soort partijen roeren, anderzijds voelt men vervreemding bij het oneigenlijk gebruik van het christendom. Tegelijk wil men ook niet terecht komen in het kamp van hen die alleen de status quo verdedigen. In mijn bijdrage wil ik een aantal inzichten aandragen vanuit de christelijke traditie over populisme. Wat is eigenlijk een ‘volk’? Wat is het doel van een natie? Waarop proberen moderne populisten antwoord te geven? Zijn er ook goede vormen van populisme? En, de hamvraag van alle: is God nu rechts of links?

Datum: woensdag 15 januari 2020

Aanvang: 19.30 uur

Locatie: Jachtlaankerk, Jachtlaan 143, Apeldoorn

De toegang is vrij

Aanmelden gewenst via e-mail:

Organisatie: ‘Verdieping in Noord-West’ (PKN Apeldoorn) en VuVereniging Gelderland