Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

NASHVILLE

Het moderamen over de Nashvilleverklaring:
Deze week is veel aandacht uitgegaan naar de zogenoemde Nashville-verklaring. Heel kort samengevat staat daarin dat homoseksualiteit en transgenderisme zondig zijn en onverenigbaar met het christelijk geloof. Inmiddels blijkt dat deze waarschuwing vanuit orthodox-christelijke hoek niet alleen stuit op forse kritiek, maar – omgekeerd – juist tot steun voor een gelijke behandeling van homoseksuelen en transgenders, met name ook van ruimdenkender gelovigen. Het moderamen hecht eraan te benadrukken dat de Nashvilleverklaring door de Goede Herderkerk nadrukkelijk wordt verworpen. De Goede Herderkerk maakt geen onderscheid tussen Gods mensen. In de Goede Herderkerk mag iedereen zichzelf zijn en de liefde en zegen van God ervaren. Dit heeft de Goede Herderkerk eerder ook al onderschreven, door zich te laten registeren als ‘wijdekerk’, wat ook zichtbaar is op de website van de Goede Herderkerk en op www.wijdekerk.nl. In al onze verscheidenheid zijn wij-de-kerk!

Dominee Annelies Jans aan het woord:
De Nashvilleverklaring. Daarin wordt de liefde van God gevangen gezet door gelovigen die zeggen te weten wat Gods eeuwige en onwrikbare wil is. In de Goede Herderkerk en op zoveel meer plekken zingen we haar vrij!

Ongestraft mag liefde bloeien
(Tekst: Sytze de Vries, melodie: ‘Wat de toekomst brengen moge’)

Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdesloop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!
Laat de liefde maar gebeuren,
als een wonder van het licht,
Als een regenboog vol kleuren,
door de hemel zelf gesticht.

Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!
Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdesloop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron.

Als de Nashville-verklaring je recht in het hart raakt, je er verdrietig van wordt, je ontmoedigt, of anderszins beweegt: weet dat je gewild en geliefd bent en vertrouw erop dat God erbij is en recht zal doen aan alle onrecht. Als je behoefte hebt om er met iemand over te praten, om samen te bidden, of gewoon om samen even te zuchten: weet me alsjeblieft te vinden: 06 39 18 36 39 / . Ik sta naast je!