Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

Ontwikkelingen in de evangelische en charismatische kerken

Lezing door dr. Miranda Klaver (VU) op maandag 9 januari 2023 in de Jachtlaankerk te Apeldoorn
(Jachtlaan 143). Ontvangst vanaf 19.30 uur. De lezing begint om 20.00 uur.

U bent van harte welkom. De toegang is vrij.

Dr. Miranda Klaver zal ingaan op de opkomst en het succes van de evangelische en charismatische
kerken en wat andere kerken daaruit kunnen leren.

De verhalen over de toekomst van het christendom in Nederland zijn somber: veel kerken zien
jaarlijks hun ledentallen afnemen en steeds meer kerkgebouwen worden gesloten. Verrassend is
echter de opkomst van evangelische en charismatische kerken, die veel jonge mensen aantrekken.
Zowel in grote steden als op de Nederlandse ‘biblebelt’ groeit de aanhang van eigentijdse kerken.
Wat maakt deze kerken zo populair? Wat is de rol van media en muziek? En wie zijn die gelovigen
van succesvolle megakerken? Wat zouden wij van deze kerken kunnen leren?

Deze trend binnen het christendom in Nederland staat niet op zichzelf maar is onderdeel van een
wereldwijde groei van evangelische, charismatische en pinksterkerken. Daarom biedt lezing een
verrassende inkijk in actuele ontwikkelingen binnen de christelijke traditie waar het geloof sterk
verbonden wordt met de ervaring van het alledaagse leven.

Dr. Miranda Klaver is theoloog en antropoloog. Zij is hoogleraar antropologie van religie aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam en is specialist op het gebied van de charismatische en pinksterbeweging.

De lezing komt tot stand door samenwerking tussen de VUvereniging en Verdieping in Noordwest
van de PKN te Apeldoorn.

U wordt verzocht u aan te melden via email:.