Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

Uitleg paneel diaken Ashkan op liturgisch centrum

 

Om de wand achter het liturgisch centrum meer kleur te geven is er op 17 december een prachtig wandpaneel aangebracht. Dit wandpaneel is ontworpen door ons gemeentelid en diaken Ashkan Galehdari. Zoals u weet is Ashkan grafisch kunstenaar en ontwierp hij eerder al fraaie kaarten, en nu ook weer prachtige kerstkaarten. We zijn er erg blij met dit prachtig paneel:

 

 

 

Ashkan schreef de volgende tekst bij zijn ontwerp:
‘Ik ben erg blij en dankbaar dat het maken van een ontwerp voor een wandpaneel in de Goede Herderkerk aan mij is toevertrouwd. Het ontwerpen van dit paneel en het verbinden van tekens, symbolen en betekenissen is voor mij ook een manier om God te dienen.
Het eerste dat bij het ontwerp van belang was, is de locatie van het paneel. Het paneel wordt geplaatst vóórin de kerk, bij het liturgisch centrum; de plek waar het Woord wordt verkondigd, de Maaltijd gevierd, de plek van het doopvont en de Paaskaars. Het altaar, zou je kunnen zeggen. Die plaats staat voor mij symbool voor de aanwezigheid van God. Ik besloot een abstract beeld te ontwerpen dat de schepping en wederopstanding symboliseert. Symbolen en tekens zijn erg belangrijk voor mij. Symbolen hebben ons van het verleden tot het heden omhuld en geven betekenis aan ons leven. Vandaar dat ik koos voor het symbool van de boog, symbool van het Koninkrijk van God, en voor de duif, symbool van God zelf. In het midden van het wandpaneel plaatste ik zonnestralen, symbool van de Heilige Geest die ons verwarmt als stralen van de zon. De druiven en de wijnkruik vormen een symbool van het verbond van God, samen met de twee vissen, die de doop symboliseren. Ik liet me inspireren door de kleuren in de kerk en die van de prachtige ramen. Uit mijn ontwerp spreekt mijn oprechte geloof in God en ik hoop dat iedereen die naar het paneel kijkt, in zijn of haar geloof gesterkt wordt en er bemoediging in vindt.’