Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

Privacy m.b.t. videobeelden

We zijn blij dat we nu beelden van onze diensten kunnen uitzenden, maar beseffen dat het voor sommige mensen een drempel kan zijn om de dienst te bezoeken: ze komen niet graag in beeld! Dat hoeft geen probleem te zijn: Op de achterste 4 rijen voor het geluidscentrum zal niet gefilmd worden. Daar kunt u dus rustig plaats nemen. Geeft u dat dan even aan bij de HMHL-medewerker bij binnenkomst. Bij speciale gelegenheden (herdenking, doop, bevestiging etc.) zal met alle betrokkenen vooraf besproken worden wat wel en wat niet in beeld gebracht mag worden.

De Kerkrentmeesters.