Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

URGENT: laatste nieuws uit het moderamen en wijziging activiteiten!!

Dag lieve mensen,

U heeft gisteravond ongetwijfeld ook geluisterd en gekeken naar de toespraak van minister-president Rutte over de strenge maatregelen die per direct van kracht zijn met betrekking tot de Covid-19 situatie in Nederland. Begrijpelijke maatregelen die een grote invloed hebben op de samenleving en vooral voelbaar zijn voor eenieder in deze periode rond kerst, juist wanneer mensen zoveel behoefte hebben aan warmte en het bij elkaar willen zijn.  De maatregelen raken ons natuurlijk ook als Goede Herderkerk. Vanochtend, 15 december, hebben wij als moderamen gesproken over de gevolgen die de maatregelen hebben voor ons als GHK. In dat gesprek zijn naast aspecten als gezondheid, solidariteit en verantwoordelijkheid, vooral ook meegenomen wat er niet en nog wel mogelijk is in de GHK. Op basis daarvan zijn de volgende besluiten genomen:

Zondagse eredienst:

  • Vanaf nu (15 december 2020) tot nader bericht, zullen de kerkdiensten vanuit de Goede Herderkerk uitsluitend online (dienstmeekijken en kerkomroep) worden verzorgd, dus zonder de aanwezigheid van gemeenteleden, en met een minimale bezetting van ambtsdragers. Dit geldt ook voor de dienst op de 1e kerstdag.    
  • Waar mogelijk zal een kleine zanggroep de dienst muzikaal ondersteunen.
  • De kinderkring en de bijeenkomsten van de Godmode worden opgeschort tot nader bericht.

Pastoraat

  • Aan de gemeenteleden wordt gevraagd om huisbezoeken in het kader van het pastoraat zoveel als mogelijk te beperken en het omzien naar elkaar – zo belangrijk in deze tijd – vooral telefonisch te laten plaatsvinden. 

Open Kerk:

  • Vanaf nu (15 december 2020) tot nader bericht wordt de ‘Open Kerk’ en het inloopspreekuur op de woensdagmiddag opgeschort.

Vergaderingen en andere activiteiten

  • Tot nader bericht worden alle vergaderingen en bijeenkomsten van groepen zoals de WKR, moderamen, diaconie, kerkrentmeesters, pastoraat, VDW, jeugd, klusgroep, etc., opgeschort. Aangemoedigd wordt om waar mogelijk en indien van toepassing online te vergaderen via de daarvoor beschikbare media.
  • Uitvaarten kunnen in de kerkzaal van de Goede Herderkerk plaatsvinden, met een maximum van 30 genodigden.
  • Helaas kan het afhalen van de lichtjes op 22, 23 en 24 december geen doorgang vinden.
  • De oliebollenactie ten behoeve van het project ‘Moldavië’ zal helaas niet doorgaan.

Vergaande beslissingen, genomen vanuit onze grote verantwoordelijkheid naar elkaar, en naar de samenleving.

We wensen elkaar in dit alles goede moed.

 

Lieve mensen, houd vol, houd moed, heb lief!