Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

Veertigdagentijd

Hoewel we in de pastorie het nieuwe leven vieren, en het licht van Pasen ons daarom al tegemoet schijnt, bevinden wij allen ons sinds deze week in de veertigdagentijd. Een bijzondere tijd: door het donker heen, gaan we met elkaar op weg naar het volle Licht van onze heer Jezus Christus.

Daarom (ook met het oog op de klimaatmars die aanstaande zondag, 10 maart, plaatsvindt), een gebed, passend bij deze tijd – gebaseerd op de 7 hoofdzonden. 

Leer ons het ware vasten

Goede God,
die de aarde gezegend hebt met alles waarvan wij leven,
wij willen eerlijke rentmeesters zijn
en niet méér nemen dan ons toekomt.
Want gulzigheid leidt tot verderf
en gretigheid is nooit verzadigd.
Geef ons de wijsheid om in eenvoud te leven.
Laat ons een licht opgaan en leer ons wat het ware vasten is.
Dat is:
Ons brood delen met de hongerige,
de vluchteling onderdak geven
en de verdrukte zijn vrijheid te laten.
Dan bidden wij met recht: Uw Koninkrijk kome.
Amen.

Uit: Dienstboek, een proeve, Schrift, Maaltijd, Gebed, p. 1100-1102

Ik wens je een gezegende veertigdagentijd toe. Samen, en achter Christus aan, is er een doorkomen aan.

Ds. Annelies