Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

Winterkerk Noord-West

WINTERKERK: in de maanden januari, februari en maart van het nieuwe jaar gaan we een aantal malen bij elkaar kerken volgens het volgende principe: per maand één zondag in de Grote Kerk, één zondag in de Goede Herderkerk en één zondag in de Jachtlaankerk. De 4e en eventueel 5e zondag van de maand hebben we in onze eigen kerken dienst of is er een gezamenlijke dienst met de 3 wijkpredikanten.
Dit betekent, dat er per kerk twee zondagen per maand geen dienst is en er dus niet gestookt hoeft te worden. Dat levert een aanzienlijke besparing op. Er is inmiddels een rooster vastgesteld, waarbij met allerlei lopende activiteiten rekening gehouden wordt, zodat we die niet hoeven te missen.

Preekrooster-winterdiensten