Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

"Hoe gaat het met U?"

Het huisbezoek zoals dat vroeger ging, zo officieel en wat ‘streng’, zo gebeurt dat niet meer. Als je met ouderen erover praat dan blijkt dat ze er soms geen goede herinneringen aan hebben. Zo is het (traditionele) huisbezoek wat in diskrediet geraakt. Het eigene van huisbezoek is gebleven en wordt tegenwoordig zo geformuleerd: ‘Hoe gaat het met u?’ U, gemeentelid staat centraal met uw ervaring, van verdriet of vreugde. In het gesprek kan dan ook expliciet ons geloof ter sprake komen. Zo doen we dat tegenwoordig, de bezoekers vanuit de kerk.

Huisbezoek wordt niet alleen gebracht door predikant, ouderling of pastoraal medewerker. Ook vrijwilligers van de VDW en contactpersonen brengen bezoeken aan gemeenteleden. Deze bezoeken hebben soms een iets andere invalshoek, met meer het accent op de ‘gewone’ dingen.

Maar ook dan kan over ons geloof worden gesproken. Bij alles geldt dat geloof en leven niet uit elkaar gehaald worden, maar dat wij gelovig spreken over ons leven: meelevend, respectvol, zoekend naar waar het om gaat.
Bij het bezoekwerk wordt prioriteit gegeven aan bijzondere situaties. Het is echter geen goede zaak om daarmee te volstaan. Voor iedereen moet er gelegenheid zijn een huisbezoek te ontvangen, waar over kerkelijke en geloofszaken kan worden gesproken. In deze gevallen volstaat een bericht aan de coördinator van uw werkgebied, of aan de scriba.

Kerkblad 'Perspectief

Het kerkblad voor de Protestantse Gemeente te Apeldoorn, Perspectief’, verschijnt voorlopig maandelijks (de laatste vrijdag van de maand).

Regioredacteur: Greet Garretsen, tel. 3560134, e-mail

Bidden met de benen

In april en mei zijn er nog spirituele rondwandelingen in Apeldoorn en omgeving met als jaarthema Leef – tijden, want Leeftijden zijn leef – tijden… de tijden van ons leven.

In het verloop van ons leven doen we verschillende ervaringen op. Vaak zijn dat ervaringen die passen bij een bepaalde fase in ons leven. Een klein kind ervaart de wereld anders dan een volwassene en een oudere kijkt anders tegen het leven aan dan iemand die begint met keuzes maken. We maken keuzes, maar misschien wel vaker wordt er voor ons gekozen, neemt het leven zijn loop. Daarover mediteren we dit seizoen: hoe ben ik geworden wie ik nu ben, wat was belangrijk in een bepaalde periode van mijn leven, hoe heb ik die periode doorgemaakt, wat was er aan geluk of aan verdriet enz. enz.

Iedere maand staat een levensfase centraal ( niet op volgorde) met een kernwoord dat die periode karakteriseert. De inleiding wordt verzorgd door pastor Jaap Scholten en dominee Anja Fijnvandraat.

Er zijn op de zaterdagen korte wandelingen van 8 à 10 km en lange wandelingen van 15 à 17 km. De start van de wandelingen is om 9.30 uur. Aanmelden is niet nodig.

Kring 25+

De Kring 25+ bestaat uit een groep mensen in de leeftijd vanaf (ongeveer) 25 jaar tot (ongeveer) 45 jaar. De Kring 25+ komt eens per maand bijeen om onder leiding van ds. Nico Sjoer te praten over onderwerpen die verband houden met het geloof. Daarbij staat “leren en reflecteren” centraal. Hoe moeten bepaalde verhalen en passages in de Bijbel worden uitgelegd en hoe kan het geloof worden toegepast in het dagelijkse leven?

Vanaf september 2011 vindt een aantal bijeenkomsten plaats, waarbij iedere avond een ander thema aan de orde komt. Onderwerpen die dit seizoen aan de orde komen zijn: “Zondvloedverhalen uit diverse tradities”, “Geloof en politiek: verenigbaar?”, “Noachitisch verbond en de implicaties daarvan”, “Christelijke opvoeding”, “Uitverkiezing”, “Natuurwetenschap en geloof”, “Geloof in het dagelijks leven”.

Deze onderwerpen worden vanuit een theologisch kader belicht. Verder is er natuurlijk vooral ruimte om over deze onderwerpen met elkaar van gedachten te wisselen.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Abraham Esmeijer of Adilia Bekking. Geïnteresseerden kunnen hun e-mailadres op een verzendlijst laten plaatsen, zodat zij rechtstreeks voor de bijeenkomsten worden uitgenodigd.

Iedereen is welkom!

Taizé

Regelmatig gaan gemeenteleden voor een week of enkele dagen naar Taizé. De ontmoetingen met andere Christenen uit alle windstreken, die plaats vinden tijdens het eten en/of in de gespreksgroepen zijn vaak bijzonder inspirerend. Het is een ervaring om te horen hoe anderen tegen bepaalde problemen en opvattingen aan kijken. Tijdens zo’n week leer je elkaar als gemeentelid ook beter kennen.

Helaas gaan er uit onze wijk nog geen jongeren in groepsverband naar toe. Het is voor hen bijzonder om met vele duizenden jongeren uit alle delen van de wereld over het geloof te praten.. Er is bij Jan Korevaar een videoband aanwezig met een impressie over een weekje Taizé.

Taizé ligt in Frankrijk, in het zuiden van Bourgondië. Daar stichtte frère Roger in 1940 een internationale, oecumenische gemeenschap. De broeders hebben zich voor het leven verbonden om materiële en geestelijke goederen te delen, om celibatair en in grote eenvoud te leven. Nu telt de gemeenschap van Taizé een honderdtal broeders, katholiek en van verschillende protestantse afkomst, uit meer dan vijfentwintig landen.

Centraal in het dagelijks leven van Taizé staan de drie gemeenschappelijke gebedstijden. De broeders leven alleen van hun werk. Ze nemen geen giften of geschenken aan voor zichzelf. Sommige broeders wonen in andere werelddelen in kleine groepen, ‘fraterniteiten’, onder arme mensen.

Vanaf het einde van de jaren vijftig vonden duizenden jongeren maar ook ouderen uit vele landen de weg naar Taizé. Ze nemen er deel aan wekelijkse ontmoetingen van gebed en bezinning. Broeders van Taizé leggen ook bezoeken af; ze leiden ontmoetingen, groot of klein, in Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Europa. Deze maken deel uit van een ‘pelgrimage van vertrouwen op aarde’.

Wil je nadere informatie neem dan contact op met Jan Korevaar, tel. 3553784.
Op de site van de Drie Ranken kun je ook veel te weten komen over het dagelijks leven in Taizé.
Er is natuurlijk ook op de site van Taizé veel informatie te vinden.