Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

Adressen

Indien geen emailadres is vermeld kunt u de betreffende personen bereiken door middel van een berichtje aan onze scriba. Uw bericht wordt intern doorgezonden.

 

NaamFunctie / RolTelefoonToelichting
Chris DijkensOuderling Voorzitter Kerkenraad06-48233740
Jan LammersPredikant06-40327109werkdagen maandag t/m woensdag, zonodig donderdag
Robin de JongPastoraal werker0621874128werkdagen dinsdag t/m vrijdag
Patricia BakkerPastoraal werker06-42842825werkdagen maandag, donderdag en vrijdag
Johan van BeekOuderling Scriba3669335
Catharina van ValenPastoraal werker06-19911951werkdagen maandag t/m woensdag
Hennie BestemanKerkrentmeester3551182Wijkraad van Kerkrentmeesters
Jan BlokOuderling Kerkrentmeester06-20798089Wijkraad van Kerkrentmeesters
Cocky van HellDiaken8430093Wijkraad van diakenen – Voorzitter diaconie
Arda van DulmenOuderling Kerkrentmeester3556202Wijkraad van Kerkrentmeesters Cultuur in de kerk
Siny Dijkens-HeunDiaken06-15045372Wijkraad van Diakenen
Rein van DijkOuderling -Kerkrentmeester06-51153309Wijkraad van Kerkrentmeesters, Penningmeester Wijkkas
Kees WennigerPastoraal ouderling06-10875916Pastorale raad tevens Voorzitter Past. Raad en Voorzitter VDW
Gerrit StegengaPastoraal ouderling / Notulist Wijkkerkenraad/Moderamen3556700Pastorale raad
Clary SpijkerPastoraal ouderling3556404Pastorale raad
Irma KochCantrix5343355Cantoraat
Jan KorevaarOuderling Randerode3553784Ouderling Randerode
Fenny Meijer- van KlompenburgDiaken06-42311440Wijkraad van Diakenen
Truus JanssenDiaken06-15336114Wijkraad van Diakenen
Corina BestemanUitvaartdiakenWijkraad van Diakenen
Adilia BekkingUitvaartdiakenWijkraad van Diakenen
Jeannet AchterstraatOuderling Kerkrentmeester0633641111Voorzitter Wijkraad van Kerkrentmeesters, Wijkraad van Kerkrentmeesters
VacantJeugd coördinator
Reinder TorenbeekOrganist3560737
Gery VersteegtOrganiste/pianiste Cantorij5062873
Leen JacobsOrganist0313 659933
Bert NoordegraafOrganist0621388999
Teun KalterGastorganist3231768
Nel van den DoolSecretaris VDW Coördinator3553836Vrijwilligersdienst West
Ger BoonSecretaris VDW3554949Vrijwilligersdienst West
Gé DavelaarPenningmeester VDW3555123Vrijwilligersdienst West
John van den BergGeluid5211907
Johan van BeekBeeld3669335