Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

De cantorij werd opgericht in mei 1981 als cantorij van de toenmalige Opstandingskerk. Er werd gestart met 15 gemeenteleden onder leiding van dhr. Anne Bootsma.

Het doel van de cantorij was de gemeente te ondersteunen bij het instuderen van nieuwe liederen uit het (oude)Liedboek. Na verloop van tijd kwamen hier ook andere geestelijke liederen bij. Na het vertrek van Anne werd de leiding in september 1990 overgenomen door Irma Koch.

In de loop der jaren groeide de cantorij tot ongeveer 25 personen en veranderde het repertoire. Naast liederen uit het( nieuwe) Liedboek worden ook teksten gezongen uit andere nieuwe bundels en van nieuwe tekstdichters en componisten. Na de samenvoeging van de wijkgemeenten Opstandingskerk en de Goede Herderkerk in de Goede Herderkerk heet de cantorij nu “Cantorij Goede Herderkerk”. Een cantorij is geen kerkkoor dat “optreedt” maar is ondersteunend aan de gemeentezang.

De cantorij verleent regelmatig medewerking in diensten; een hoogtepunt is de cyclus rond Pasen.

Zoals bij veel koren en cantorijen kampt de cantorij met een tekort aan mannenstemmen. Ook bij de alten kunnen ze versterking gebruiken. Wie het gezellig vindt om te zingen nodigen we uit eens een repetitie mee te doen. De repetities zijn op donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur in de kerk. Wie denkt dat het er allemaal serieus aan toegaat komt dan bedrogen uit.

Info bij Irma Koch (tel 06-38527988) of Jan Korevaar (tel 3553784).