Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

Faciliteiten

Bloemendienst

Als groet van de gemeente worden zondags, als teken van meeleven, vanuit de kerkdienst bloemen gebracht bij gemeenteleden die in het bijzonder onze aandacht hebben.

Contactpersonen: Mw. Alice Francke, telf.: 06 – 44 93 85 40

Casetteopnames

Van de kerkdiensten worden cassetteopnames gemaakt. U kunt van de laatstgehouden dienst op verzoek een bandje beluisteren.Ook is het mogelijk bandopnames te laten maken van bijzondere diensten.

Contactpersoon: Dhr.J.v.d. Berg.

Kerkomroep

De kerkdiensten van de Goede Herderkerk zijn ook via internet op Kerkomroep.nl te beluisteren en te downloaden. Meer informatie hierover vindt u op de pagina “Beluisteren naar Kerkdiensten

Geluidsregeling

De bediening van de geluidsapparatuur wordt door vrijwilligers verzorgd.

Contactpersoon: Dhr. J. v.d. Berg

Kerkelijk Bureau

Het kerkelijk bureau is gevestigd in de Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE, tel. 3557678

Het kerkelijk bureau is er om alle administratieve zaken van de kerken in Apeldoorn te verzorgen. U kunt er terecht voor informatie over attestaties, doop, huwelijk, uitvaart, kerkdiensten, collectebonnen en andere kerkelijke zaken.

Het Kerkelijk Bureau is geopend op  dinsdagmorgen van 09:00 tot 12:00. Donderdag en vrijdag is het Kerkelijk Bureau gesloten.

PKN Apeldoorn

In 2004 vormden de Gereformeerde Kerk van Apeldoorn, de Hervormde Gemeente Apeldoorn en het Loo en de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Apeldoorn een federatie.

Na jarenlange samenwerking zijn ze nu officieel een PKN.

Ten dienste van het beleid, dat de gehele gemeente Apeldoorn betreft, functioneren de volgende vergaderingen:

 • de Algemene Kerkenraad,
  scriba: dhr. M. van Burg
  Postadres: Kerkelijk bureau
 • de Verenigde Centrale Diaconie,
  diaconaal consulente:
 • het College van Beheer,
  secretaris:
  Postadres: Kerkelijk bureau