Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

 • Opnieuw aanmelden voor de kerkdienst m.i.v. 11 oktober 2020!!

  Dringend advies over maximumaantal kerkbezoekers De berichtgeving deze week over het dringende advies van het kabinet dat voorlopig maximaal 30 mensen de zondagse kerkdienst kunnen bijwonen is u vast niet ontgaan. Juist nu de diensten in de eigen kerk weer op gang kwamen, is dit dringende advies voor ons allemaal een grote teleurstelling. Afgelopen zondag […]

 • Pastoraal Meldpunt

  Zoals u misschien in de actieplannen 2020 hebt gelezen: een Denktank is bezig geweest met een andere organisatieopzet binnen het pastoraat: een metamorfose van verzorgings- naar ontmoetingspastoraat. Nu is het moment om de eerste stap binnen die andere organisatie te zetten: de start van een Pastoraal Meldpunt. (ingegaan 14 september 2020) Één telefoonnummer, één e-mailadres, […]

 • Elke woensdag van 15:00 tot 17:00 uur: Open Kerk en inloopspreekuur!

  De Goede Herderkerk zet elke woensdagmiddag, haar kerkdeuren wagenwijd open. Voor iedereen: kerkganger en buurtgenoot. Voor iedereen met kerkhonger. Voor iedereen die bewust de rust op wil zoeken, naar muziek wil luisteren, wil bidden of mediteren, een kaarsje wil branden, een vertrouwd gezicht wil zien. Ook is er gelegenheid om iets te schrijven in het […]

 • Omzien naar elkaar

  Pastoraat is niet meer standaard jaarlijks een huisbezoek van één of twee ouderlingen. Ouderen worden in onze wijk door medewerksters van de VDW bezocht. En verder is het van belang dat u het zelf laat weten als u een bezoek op prijs stelt. Veel mensen vinden het lastig om zelf te bellen. Dat kunnen we […]

 • Verdieping in Noord-West

  Verdieping in West heet voortaan Verdieping in Noord- West. Deze geografische correctie doet beter recht aan het feit dat voor dit programma drie kerken samenwerken: de Goede HerderKerk, de Grote Kerk en de Jachtlaankerk. Het programma voor het seizoen 2020-2021 bevat weer allerlei activiteiten over onderwerpen die ertoe doen. Het programma is te vinden onder […]