Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

Regelmatig gebeurt het dat bezoekers van de Goede Herderkerk het niet zo nauw nemen met het op de juiste wijze parkeren van de auto’s rond de kerk. Soms is het daarom niet meer mogelijk om (met name voor hulpverleningsdiensten) nog rond de kerk te kunnen rijden, omdat de doorgang door (onjuist) geparkeerde voertuigen is geblokkeerd.
De werkgroep van kerkrentmeesters heeft aan de Oostzijde van de kerk (in het grind) een 12 tal parkeerplaatsen gemarkeerd. Om goed in deze vakken te kunnen parkeren, dient u het aangegeven eenrichtingscircuit rond de kerk te volgen. U kunt dan namelijk ook weer op een heel gemakkelijke manier uit deze parkeervakken achteruitrijden en vervolgens het terrein verlaten.
Het eenrichtingscircuit rond de kerk betekent ook dat men zich er van bewust moet zijn dat bij de ingang van de kerk er voldoende ruimte moet blijven om daar met een auto langs te kunnen blijven rijden. Auto’s die i.v.m. het vervoer van slecht ter been zijnde gemeenteleden op de aan hen toegewezen plaats parkeren, dienen dus ter hoogte van de ingang van de kerk voldoende afstand te laten voor een ruime doorgang.

Ook voor fietsers is er een dringend verzoek. Parkeer uw fiets in de daarvoor bestemde fietsenrekken naast de kerk of achter in de fietsenstalling en niet tegen de muur ter hoogte van de ingang. Hiermee wordt voorkomen dat meerdere fietsen, gestald tegen die muur, de doorgang nabij de ingang van de kerk versmallen en er zo ongewenste situaties ontstaan.
De kerkrentmeesters en de koster zullen u dankbaar zijn voor uw medewerking in deze.