Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

Toerustingsavond pastorale medewerkers

Woensdag 15 mei is de jaarlijkse toerustingsavond voor alle pastorale medewerkers van de Goede Herderkerk. Vanaf 19.30 is er koffie en thee en om 19.45 starten we ons programma onder begeleiding van Kees Posthumus. Aan de hand van verschillende Bijbelverhalen willen we met elkaar in gesprek gaan over ons pastorale werk in en om de Goede Herderkerk. We sluiten het programma met passie af! Daarna is er nog tijd voor ontmoeting tussen de wijkcoördinatoren, ouderlingen en bezoekers.