Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

Het roer om… ouderenmiddagen worden inloopdagen!

Met veel plezier en inzet heeft de VDW de laatste jaren de ouderenmiddagen verzorgd.  Er werden sprekers  ingehuurd, mensen met powerpointpresentaties over de natuur of over kunst, cabaretachtige middagen, middagen over goede doelen of over maatschappelijke onderwerpen. Toch loopt het bezoekersaantal terug. Er zijn ook minder vrijwilligers, door de  stijgende leeftijd of afnemende gezondheid.
Daarom gaan we het roer omgooien. We kiezen voor de naam inloopmiddagen, ze zijn bestemd  voor  60+ ers. Informele middagen waar best een onderwerp aan te pas kan komen, maar het hoeft niet. Mensen kunnen zelf iets bedenken en het ook uitvoeren. Er moet ruimte zijn voor gezelligheid en gesprek. Met ingang van het komende seizoen gaan we daarmee beginnen.

Daarnaast zijn we op zoek naar een liturgiegroepje van 2 of 3 mensen die het leuk vinden om voor de adventsviering en de 40dagen/paasviering voor senioren  en belangstellenden de liturgie samen te stellen.

Tot nu toe is het niet gelukt om een nieuwe voorzitter te vinden.  Een beter naam zou coördinator zijn. Dat hoeft niet 1 persoon te zijn, er kunnen ook 2 mensen de taken samen delen.

Er is een jaarprogramma gemaakt, zodat we kunnen beginnen. Er is ruimte voor gesprek en ontmoeting en er kunnen ideeën of activiteiten ingevoegd worden. Heeft u een goed idee, kom er mee.

Wekt het uw belangstelling? Wilt u weten wat het inhoudt?

Contactpersonen Nel v.d. Dool, tel.  3553836 en Ger Boon tel. 3554949