Wijkgemeente Goede Herderkerk Apeldoorn

ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)

Wat is ZWO?

De ZWO ondesteunt de 4 buitenlandse programma’s van kerkinactie:
– zending
– werelddiaconaat
– noodhulp
– kinderen in de knel

Zending

In ontwikkelingslanden hebben veel mensen een moeizaam bestaan. Zij weten zich getroost door de boodschap van het Evangelie. Kerkinactie bevordert dat wereldwijd zoveel mogelijk mensen daarmee in aanraking komen, bijvoorbeeld door de opleiding van (leken)predikanten.

Werelddiaconaat

Kerkinactie wil solidair zijn met mensen die lijden onder onrecht, armoede en geweld. Daarom steunen we onder andere gezondheidswerk, armoedebestrijding, landbouwprojecten en mensenrechtenorganisaties.

Noodhulp

Bij een aardbeving, overstroming of plotseling losbarstend geweld is snelle hulp belangrijk. Kerkinactie werkt in de noodhulp samen met ICCO . We zijn lid van Action by Churches Together . In dit samenwerkingsverband kiezen we voor hulpverlening via lokale partnerorganisaties, die toegang hebben tot de slachtoffers en het rampgebied. Kerkinactie is lid van de Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO).

Kinderen in de Knel

Overal ter wereld leven kinderen in moeilijke omstandigheden. Noodgedwongen werken ze bijvoorbeeld in fabrieken of bordelen, veel kinderen zwerven rond op straat, stelen om in leven te kunnen blijven en belanden in de gevangenis. Kerkinactie steunt kleinschalige projecten om deze kinderen te helpen.